Op weg naar duurzame verantwoording

Lees meer over digitaal verantwoorden en het vernieuwde XBRL Onderwijsportaal

Jaarverslag indienen op papier

In het jaarverslag doet uw schoolbestuur verslag van de gang van zaken en het gevoerde beleid van het afgelopen schooljaar. U moet het jaarverslag op papier indienen bij DUO.

Jaarverslag versturen

 1. Maak het jaarverslag volgens de Richtlijn Jaarverslag Onderwijs Link opent externe pagina
 2. Voeg de verplichte controleverklaring en een eventueel rapport van bevindingen van uw accountant toe. Een toelichting op de werkwijze met het onderwijsaccountantsprotocol staat in het onderwijsaccountantsprotocol Link opent externe pagina onder 'Toezicht op financieel beheer.'
 3. Het door u en uw accountant ingevulde aanbiedingsformulier stuurt u samen met het complete jaarverslaggeving en de accountantsproducten naar DUO.

  Postadres:
  Dienst Uitvoering Onderwijs
  Postbus 30205
  2500 GE Den Haag

Aanbiedingsbrieven en - formulieren 2021

De aanbiedingsbrieven en aanbiedingsformulieren 2021 zijn beschikbaar. Vind in het bestand snel uw bestuur via Ctrl+F. Vul daarna in het zoekvenster het bestuursnummer in en druk op enter.

Hebt u geen aanbiedingsformulier meer? Gebruik dan voor verslagjaar 2021 het lege exemplaar.

Brief afwikkeling jaarverslag 2021

In de downloads vindt u de brief afwikkeling jaarverslag 2021. U opent de pdf-download en u zoekt in het bestand met Control en F op uw toetsenbord. In het zoekvenster vult u het nummer in van het bevoegd gezag.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee