Naar Home

Maatregelen corona

Tegemoetkoming voor extra kosten studievertraging

Door corona moesten sommige studenten langer lesgeld of collegegeld betalen. Tot augustus 2021 konden zij hiervoor de tegemoetkoming voor extra kosten studievertraging krijgen. Deze regeling bestaat inmiddels niet meer.

Voorwaarden

  • U stond in studiejaar 2019-2020 én studiejaar 2020-2021 minstens 1 maand ingeschreven bij een en aangewezen opleiding aan mbo, hbo of universiteit.
  • Uw inschrijving was voltijd, deeltijd of duaal. Als examenkandidaat of extraneus had u geen recht op deze tegemoetkoming.
  • U hebt een mbo-diploma (bol of bbl) behaald in de periode 1 augustus 2020 tot en met 31 augustus 2021, óf
  • U hebt een diploma voor een associate degree, hbo-bachelor, hbo-master of universitaire master behaald in de periode 1 september 2020 tot en met 31 augustus 2021.
  • Extra voorwaarde voor mbo: u was op 1 augustus 2020 18 jaar of ouder.

Bedrag

Het bedrag was afhankelijk van het behaalde diploma.

Diploma Tegemoetkoming
Mbo-bbl € 150,-
Mbo-bol € 300,-
Hbo associate degree, bachelor of master € 535,-
Universitaire master € 535,-

Bericht en uitbetaling

Hebt u uw diploma ná 1 februari 2021 behaald? Dan kreeg u automatisch bericht. Deze berichten zijn op de volgende datums verstuurd:

Bericht Uitbetaling
2 juli 2021 30 juli 2021
5 augustus 2021 27 augustus 2021
31 augustus 2021 1 oktober 2021
1 oktober 2021 29 oktober 2021
29 oktober 2021 26 november 2021
29 november 2021 24 december 2021
4 maart 2022 1 april 2022

Hebt u uw diploma vóór 1 februari 2021 behaald? Dan hebt u al eerder bericht gekregen. U hebt het geld dan op 30 maart of 16 april 2021 ontvangen.

Ik heb geen bericht gekregen

Voldoet u aan de voorwaarden maar hebt u op 1 november 2021 nog geen bericht gehad? Vraag dan zelf de tegemoetkoming aan met het formulier Aanvraag financiële tegemoetkoming voor extra studiekosten vanwege studievertraging.

Rekeningnummer zelf doorgeven

Is uw rekeningnummer niet bekend bij DUO of hebt u langer dan een jaar geen studiefinanciering gehad? Dan sturen we u een bericht. Daarin vragen we u om zelf uw rekeningnummer door te geven. Dit regelt u in Mijn DUO, bij 'Mijn gegevens'. Kunt u niet inloggen? Gebruik dan het formulier Opgave rekeningnummer tegemoetkoming extra studiekosten.

Gift

De tegemoetkoming is een gift. U hoeft het bedrag niet terug te betalen.

Verbergen Sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee