Naar Home

Opleiding wijzigen

Stoppen met uw opleiding

Regel eerst uw uitschrijving. Dit doet u bij uw opleiding (mbo) of in Studielink Link opent externe pagina (hbo of universiteit). Zorg dat u zeker weet per welke datum u wordt uitgeschreven.

Stopzetten studiefinanciering of tegemoetkoming

Vul de wijzigingshulp in. Binnen een minuut weet u wat u moet regelen.

Wijzigingshulp opleidingWijzigingshulp opleiding

Reisproduct stopzetten

Hebt u een studentenreisproduct? Dan moet u hem zelf stopzetten bij een ophaalautomaat. Doe dit vóór of op de 10e dag van de 1e maand waarin u er geen recht meer op hebt. Onterecht reizen met het studentenreisproduct kost de 1e maand € 89,54 per halve kalendermaand, daarna € 179,10 per halve kalendermaand.

Lesgeld terugkrijgen

Doet u mbo of vavo en betaalt u lesgeld? Dan kunt u soms een gedeelte van het lesgeld terugkrijgen. U moet dit uiterlijk op de laatste dag van het schooljaar aanvragen.

Collegegeld terugvragen

Collegegeld betaalt u niet aan DUO. Voor vragen over eventuele terugbetaling van het collegegeld kunt u terecht bij uw hbo of universiteit.

Terugbetalen of niet

Een tegemoetkoming voor scholieren hoeft u niet terug te betalen. Voor studiefinanciering gelden iets andere regels.

Doet u mbo 1 of 2, dan zijn uw basisbeurs, reisproduct en eventuele aanvullende beurs altijd een gift. Doet u mbo 3 of 4, of hbo of universiteit? Dan worden uw beurs en reisproduct pas een gift als u binnen 10 jaar uw diploma behaalt. Behalve als u stopt in het 1e jaar van uw opleiding. Dan kunt u misschien gebruikmaken van de zogenaamde 1-februariregeling.