Aflossen vanuit buitenland of Caribisch gebied

Webinar 'Terugbetalen vanuit het Caribisch gebied'

Hebt u vragen over het terugbetalen van uw studieschuld? Wilt u meer weten over verlaging van uw maandbedrag, lokaal terugbetalen of wat u moet doen als u even niet kunt terugbetalen? Bekijk dan het webinar Link opent externe pagina .

U hebt een studieschuld en woont buiten Nederland. Terugbetalen kan dan op verschillende manieren.

  • Woont u binnen het SEPA-gebied , dan kunt u terugbetalen via automatische incasso.
  • Woont u buiten het SEPA-gebied , dan moet u uw maandbedrag zelf overmaken. Om extra kosten te voorkomen, kunt u kiezen voor jaarbetaling.
  • Woont u in het Caribisch gebied, dan kunt u kiezen voor lokaal terugbetalen.
Bekijk ook de onderstaande Checklist terugbetalen vanuit Caribisch gebied.

Automatische incasso

Alleen als u binnen het SEPA-gebied woont, kunt u uw maandbedrag laten incasseren van een niet-Nederlands rekeningnummer.

Het rekeningnummer moet van een land binnen het SEPA-gebied zijn. En uw bank moet de Nederlandse automatische incasso ondersteunen. Vraag dit na bij uw bank voor u uw betaalwijze wijzigt.

Log in op Mijn DUO om automatische incasso aan te vragen.

Inloggen Mijn DUOMet DigiD

Gemachtigde betaalt

U kunt de maandbedragen ook laten afschrijven van het rekeningnummer van een gemachtigde. Gebruik hiervoor het machtigingsformulier.

Zelf overmaken

Als u niet binnen het SEPA-gebied woont, moet u zelf uw maandbedrag overmaken. U krijgt hiervoor maandelijks een betalingsverzoek van DUO. Uw betaling moet in euro's zijn. 

Om veel bankkosten te voorkomen, kunt u kiezen voor jaarbetaling. U betaalt dan aan het eind van het jaar alle maandbedragen in 1 keer. In oktober krijgt u het betalingsverzoek. U hebt tot 31 december de tijd om de maandbedragen in 1 keer te betalen.

Jaarbetaling aanvragen

Als u per jaar wilt betalen, kunt u dit aanvragen in Mijn DUO of met het formulier Wijziging terugbetalen studieschuld. Tot uw aanvraag is verwerkt, moet u uw maandbedragen apart blijven overmaken.

Rekeningnummer DUO

Maakt u zelf een bedrag over, gebruik dan de volgende gegevens voor uw betaling:

IBAN: NL45 INGB 0705 0019 03
BIC: INGB NL2A
Ten name van: Dienst Uitvoering Onderwijs in Groningen, The Netherlands
Onder vermelding van: uw burgerservicenummer met de toevoeging 'ILS'. Bijvoorbeeld 123466789ILS. Deze toevoeging zorgt voor een correcte verwerking van uw betaling.

Soms vraagt uw bank om het adres van de ontvangende bank:

ING Bank N.V.
Foreign Operations
PO Box 1800
1000 BV Amsterdam
The Netherlands

Een betaling vanuit het buitenland kan soms lang onderweg zijn. Houd daar rekening mee.

Lokaal terugbetalen Caribisch gebied

Woont u in het Caribisch gebied? Dan kunt u zich aanmelden voor lokaal terugbetalen. U maakt dan uw studieschuld over naar een lokaal rekeningnummer, in uw eigen valuta. Dit is goedkoper dan overmaken naar een Nederlands rekeningnummer. U betaalt in 12 termijnen.

Hoe werkt lokaal terugbetalen?

Aanmelden

U kunt zich met onderstaand formulier aanmelden voor lokaal terugbetalen.

Betaalt u al lokaal terug? Dan hoeft u niets te doen. Uw aanmelding wordt automatisch verlengd.

Start lokaal terugbetalen

Meldt u zich vóór 1 december aan? Dan gaat lokaal terugbetalen in vanaf januari. U betaalt dan alle 12 termijnen in uw eigen valuta.

Meldt u zich later aan? Dan gaat lokaal terugbetalen in vanaf de maand nadat we uw aanmelding verwerkt hebben. Tot die tijd betaalt u uw termijnen in euro’s.

Na uw aanmelding krijgt u van ons een e-mail. In die e-mail staat:

  • welk bedrag u moet terugbetalen, in euro's en in uw eigen valuta
  • op welk rekeningnummer en met welk kenmerk u het bedrag moet overmaken
  • wanneer uw 1e betaling uiterlijk binnen moet zijn
Wisselkoers en maandbedrag

We berekenen uw maandbedrag in lokale valuta met een geschatte koers van het Centraal Planbureau. De werkelijke koers kan afwijken van de geschatte. Daarom berekenen we het bedrag dat u betaald hebt maandelijks met de werkelijke koers van De Nederlandsche Bank.

Is de lokale valuta minder waard geworden, dan hebt u te weinig betaald. Dit tekort wordt opgeteld bij de rest van uw schuld. Als de lokale valuta meer waard is geworden, hebt u meer afgelost. Uw schuld is dan lager geworden.

Betalingsachterstand of deurwaarder

Is uw betalingsachterstand nog niet overgedragen aan een deurwaarder? Neem zo snel mogelijk contact met ons op: debiteurenbeheer@duo.nl. Dan kunt u de achterstallige bedragen nog betalen in uw eigen valuta.

Bedragen die al bij een deurwaarder liggen mag u niet meer lokaal terugbetalen. Deze betalingen kunnen wij niet verwerken.

E-mailadres verplicht

U kunt alleen lokaal terugbetalen als u een e-mailadres hebt. We informeren u ook per e-mail. Zorg er daarom voor dat we het e-mailadres hebben dat u gebruikt. En dat onze berichten niet in uw spambox komen. U krijgt ook nog brieven per post met bedragen in euro's. Dat gaat automatisch.

Jaaropgave Caribisch gebied

Woont u in het Caribisch gebied? En betaalt u uw studieschuld terug? Dan sturen we u elk jaar voor 1 maart een jaaropgave. Hierin staat welk bedrag u hebt terugbetaald. U kunt de jaaropgave gebruiken voor uw aangifte bij de Belastingdienst.

U krijgt de jaaropgave per post. Is uw e-mailadres bij ons bekend? Dan krijgt u de jaaropgave ook per mail.

Adres buitenland doorgeven

Gaat u verhuizen in of naar het buitenland? Dan moet u zelf uw adres aan DUO doorgeven, zodat u geen post over uw studieschuld mist. Wordt de post digitaal gestuurd? Zorg dan dat DUO ook uw juiste e-mailadres heeft. Geeft u uw adres niet door, dan gaat u misschien ongemerkt achterlopen met de aflossing. Dit kan gevolgen voor u hebben.

Contact

  • Wilt u vanuit het buitenland contact met ons opnemen? Ga naar onze contactpagina voor de mogelijkheden.
  • Woont u in het Caribisch gebied? Dan kunt u uw vraag ook stellen via antillen@duo.nl
  • Wilt u onze post op een andere manier ontvangen? Lees hoe u dat eenvoudig regelt vanuit het buitenland.