Naar Softwareleveranciers

Softwareleveranciers BRON

Voor een optimale gegevensuitwisseling met BRON is het van belang dat instellingen werken met software die voldoet aan de eisen van DUO.

Programma van eisen

In het programma van eisen (PvE) staat aan welke eisen uw software moet voldoen.

Versie: 20 mei 2020

Versie: 31 augustus 2020

Versie: 9 oktober 2019

Versie: 8 oktober 2019

Verzuim

Technische informatie over verzuim vindt u op de pagina Informatie voor softwareleveranciers.