Softwareleveranciers BRON

Voor een optimale gegevensuitwisseling met BRON is het van belang dat instellingen werken met software die aan de eisen van DUO voldoet.

Programma van eisen

In het programma van eisen (PvE) staat aan welke eisen uw software moet voldoen.

Nieuwste versiedatums PvE

PvE mbo-instellingen: 3 december 2019
PvE vavo-instellingen: 20 december 2019 
PvE Controle slaag- zakregeling vmbo 2019: 1 augustus 2019 
PvE Controle slaag- zakregeling vmbo 2020: 9 oktober 2019
PvE Controle slaag- zakregeling havo en vwo 2019: 28 juni 2019
PvE Controle slaag- zakregeling havo en vwo 2020: 8 oktober 2019

Verzuim

Technische informatie over verzuim vindt u op de pagina Informatie voor softwareleveranciers.