Softwareleveranciers BRON

Voor een optimale gegevensuitwisseling met BRON is het van belang dat instellingen werken met software die aan de eisen van DUO voldoet.

Programma van eisen

In het programma van eisen (PvE) staat aan welke eisen uw software moet voldoen.

Verzuim

Technische informatie over verzuim vindt u op de pagina Softwareleveranciers gemeenten.