In het kort

Het staatsexamen is bedoeld voor mensen uit het voortgezet onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs die geen ‘gewoon’ onderwijs volgen.

Wat zijn staatsexamens?

Het staatsexamen bestaat uit 2 onderdelen: het centraal examen en het college-examen.

  • Het centraal examen is een schriftelijk examen. Het is hetzelfde als het centraal examen op 'gewone' scholen.
  • Het college-examen vervangt de schoolexamens in het 'gewone' voortgezet onderwijs. Het college-examen bestaat vaak uit een schriftelijk en altijd uit een mondeling deel. Voor sommige vakken moet u voor 1 april een werkstuk of literatuurlijst inleveren. Bent u daarmee te laat, dan mag u geen mondeling examen doen.

Per jaar kunt u in 1 of meerdere vakken examen doen. U kunt maximaal 10 jaar doen over het behalen van uw diploma.

Filmpjes mondeling examen

In deze filmpjes ziet u hoe het mondeling examen gaat. Deze filmpjes geven ook een goed beeld voor de reguliere staatsexamenkandidaten.

Uitlegvideo's VSO-leerlingen staatsexamens Link opent externe pagina

Informatievideo mondelinge staatexamens vso Link opent externe pagina

Aanmelden

U moet zich aanmelden als u staatsexamen voortgezet onderwijs wilt doen. Bij uw aanmelding kiest u de plaats waar u staatsexamen wilt doen.

Gaat u staatsexamen vo doen op een vso-school, dan regelt uw school de aanmelding. Het staatsexamen is meestal op uw eigen vso-school.

Oefenen, vakinformatie en vakkenpakket

Bekijk welk vakkenpakket u nodig hebt voor het diploma. Lees ook de vakinformatie voor de vakken waarin u examen doet. Op onze site staan oude examenopgaven waar u mee kunt oefenen voor het staatsexamen.

Legitimatiebewijs nodig

Om examen te doen hebt u een nodig. Hebt u dit niet? Neem dan contact met ons op.

Contact

Voor vragen kunt u bellen met de afdeling Examendiensten: 050-599 89 33. Of stuur een mail naar staatsexamens@duo.nl.