In het kort

Gesloten op 29 mei

DUO is gesloten op maandag 29 mei (Tweede Pinksterdag).

Het staatsexamen is bedoeld voor mensen uit het voortgezet onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs die geen ‘gewoon’ onderwijs volgen.

Wat zijn staatsexamens?

Het staatsexamen bestaat uit 2 onderdelen: het centraal examen en het college-examen.

  • Het centraal examen is een schriftelijk examen. Het is hetzelfde als het centraal examen op 'gewone' scholen.
  • Het college-examen vervangt de schoolexamens in het 'gewone' voortgezet onderwijs. Het college-examen bestaat vaak uit een schriftelijk en altijd uit een mondeling deel. Voor sommige vakken moet u voor 1 april een werkstuk of literatuurlijst inleveren. Bent u daarmee te laat, dan mag u geen mondeling examen doen.

Per jaar kunt u in 1 of meerdere vakken examen doen. U kunt maximaal 10 jaar doen over het behalen van uw diploma.

Filmpjes mondeling examen

In deze filmpjes ziet u hoe het mondeling examen gaat. Deze filmpjes geven ook een goed beeld voor de reguliere staatsexamenkandidaten.

Uitlegvideo's VSO-leerlingen staatsexamens Link opent externe pagina

Informatievideo mondelinge staatexamens vso Link opent externe pagina

Aanmelden

U moet zich aanmelden als u staatsexamen voortgezet onderwijs wilt doen. Bij uw aanmelding kiest u de plaats waar u staatsexamen wilt doen.

Gaat u staatsexamen vo doen op een vso-school, dan regelt uw school de aanmelding. Het staatsexamen is meestal op uw eigen vso-school.

Oefenen, vakinformatie en vakkenpakket

Bekijk welk vakkenpakket u nodig hebt voor het diploma. Lees ook de vakinformatie voor de vakken waarin u examen doet. Op onze site staan oude examenopgaven waar u mee kunt oefenen voor het staatsexamen.

Geldig persoonsbewijs nodig

Om examen te doen hebt u een nodig. Hebt u dit niet? Neem dan contact met ons op.

Contact

Voor vragen kunt u bellen met de afdeling Examendiensten: 050-599 89 33. Of stuur een mail naar staatsexamens@duo.nl.

Verbergen Sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee