Uitslag

In juli krijgt u de uitslag van uw schriftelijk examen, direct ná uw laatste mondeling examen. Eerder kan niet. Doet u staatsexamen vso, vraag dan op school wanneer u de uitslag krijgt.

Wanneer geslaagd?

Wilt u weten hoe we bepalen of u bent geslaagd? Dit vindt u in de Regeling examenreglement staatsexamens vo 2022. Hebt u staatsexamen op Bonaire gedaan? Lees dan bijlage 2 van het formulier.

Direct diploma

Hebt u genoeg vakken voor een diploma? Neem dan alle bewijsstukken mee naar uw laatste mondelinge examen. Dan wordt daar gekeken of u direct een diploma krijgt. Dit noemen we een diploma-onderzoek.

Eerdere resultaten

 • Eerder behaalde onvoldoendes kunnen meetellen voor de einduitslag.
 • Legt u een examen af waarvoor u in een eerder jaar al een resultaat hebt behaald? Dan telt het laatste resultaat.

Resultaten 2020

Deed u in 2020 examen in een vak waarvan het centraal examen verviel? U kunt deze resultaten tot en met 2030 aanleveren voor het diploma-onderzoek. De regel dat u gemiddeld minimaal een 5,5 moet hebben gehaald bij het centraal examen, geldt dan niet voor u.

Herkansing

Als u uw uitslag krijgt en u mag een herkansing doen, dan krijgt u een herkansingsformulier. Met dit formulier kunt u een herkansing aanvragen. De herkansingen zijn in augustus en begin september, in het 3e tijdvak.

Voorwaarden herkansing

U moet aan de volgende 2 voorwaarden voldoen:

 1. U mag alleen herkansen als u daardoor in hetzelfde jaar, zonder toepassing van de vangnetregel, nog kunt slagen voor het diploma.
 2. U kunt alleen de vakken herkansen waarin u in hetzelfde jaar staatsexamen hebt gedaan.

Wat mag u herkansen?

 • Maximaal alle onderdelen van de examens van 2 vakken waarin u in 2022 staatsexamen heeft gedaan.

Inzage examen

Vragen over het mondeling examen kunt u direct na afloop stellen aan de plaatselijk voorzitter.

 • U mag alleen zelf uw schriftelijk examen inzien.
 • Inzage is pas mogelijk nadat u de uitslag hebt gekregen.
 • De inzage is in Amersfoort.
 • De inzagedagen voor 2022 zijn 9 juli, 6 en 27 augustus en 24 september.
 • U moet zelf uiterlijk 14 dagen van tevoren een verzoek om inzage sturen naar staatsexamens@duo.nl.
 • De inzage is alleen bedoeld om te zien welke fouten u hebt gemaakt. U kunt niet in discussie gaan over de inhoudelijke correctie van uw examen.
Verbergen Sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee