Uitslag

Wilt u weten hoe we bepalen of u bent geslaagd? Dit vindt u in de Regeling examenreglement staatsexamens vo 2024 Link opent externe pagina . Het Examenreglement is gebaseerd op het Uitvoeringsbesluit WVO 2020 Link opent externe pagina .

Wanneer uitslag?

In juli krijgt u de uitslag van uw schriftelijk examen, direct ná uw laatste mondeling examen. Eerder kan niet. Doet u staatsexamen vso, vraag dan op school wanneer u de uitslag krijgt.

Direct diploma

Hebt u genoeg vakken voor een diploma? Neem dan alle bewijsstukken mee naar uw laatste mondelinge examen. Dan wordt daar gekeken of u direct een diploma krijgt. Dit noemen we een diploma-onderzoek.

Eerdere resultaten

 • Eerder behaalde onvoldoendes kunnen meetellen voor de einduitslag.
 • Legt u een examen af waarvoor u in een eerder jaar al een resultaat hebt behaald? Dan telt het laatste resultaat.

Resultaten 2020

Deed u in 2020 examen in een vak waarvan het centraal examen verviel? U kunt deze resultaten tot en met 2030 aanleveren voor het diploma-onderzoek. De regel dat u gemiddeld minimaal een 5,5 moet hebben gehaald bij het centraal examen, geldt dan niet voor u.

Herkansing

Wilt u in 2024 uw diploma halen en mag u een herkansing doen? U krijgt dan bij de uitslag een herkansingsformulier. Met dit formulier kunt u een herkansing aanvragen.

De herkansingen zijn in augustus en begin september, in het 3e tijdvak.

Voorwaarden herkansing 2024
 • U mag alle onderdelen van 2 vakken herkansen waarin u in 2024 staatsexamen hebt gedaan. U kunt kiezen om alleen het schriftelijk of het mondeling deel van een vak opnieuw te doen, of allebei.
 • U mag alleen vakken kiezen waardoor u kunt slagen. U mag niet herkansen om uw cijfer te verbeteren.

Inzage examen

Vragen over het mondeling examen kunt u direct na afloop stellen aan de plaatselijk voorzitter.

Het schriftelijk examen kunt u inzien op de volgende dagen:

 • 6 juli 2024 in Tilburg
 • 10 augustus 2024 in Ede
 • 7 september 2024 in Ede
 • 21 september 2024 in Ede

Voor inzage in het schriftelijk examen gelden de volgende regels:

 • U mag alleen zelf uw schriftelijk examen inzien.
 • Inzage kan pas nadat u de uitslag hebt gekregen.
 • U moet zelf uiterlijk 14 dagen van tevoren een verzoek om inzage sturen naar staatsexamens@duo.nl.
 • U kunt maximaal voor 4 vakken inzage aanvragen.
 • De inzage is alleen bedoeld om te zien welke fouten u hebt gemaakt. U kunt niet in discussie gaan over de inhoudelijke correctie van uw examen.