Naar Staatsexamens

Staatsexamen vo

Gaat u niet (meer) naar het ‘gewone’ voortgezet onderwijs? Via het staatsexamen vo kunt u toch een diploma of certificaat halen voor vmbo, havo of vwo. Ook voor het voortgezet speciaal onderwijs (vso) kunt u staatsexamen doen.

  1. Hoe het werkt
  2. Aanmelden
  3. Kosten en betalen
  4. Waar en wanneer
  5. Examen op maat
  6. Vrijstelling voor een examenvak
  7. Terugtrekken of uitstel
  8. Uitslag
  9. Diploma aanvragen
  10. Staatsexamen in Caribisch Nederland

Hoe het werkt

Het staatsexamen is bedoeld voor mensen die niet (meer) deelnemen aan het ‘gewone’ voortgezet onderwijs. Per jaar kunt u in 1 of meerdere vakken examen doen. Zo kunt u langere tijd (maximaal 10 jaar) doen over het behalen van uw diploma. Het staatsexamen bestaat uit 2 verplichte onderdelen: het centraal examen en het college-examen.

Centraal examen

Het centraal examen is een schriftelijk examen. Het is hetzelfde als het centraal examen op ‘gewone’ scholen. Het wordt afgenomen in mei en juni.

College-examen

Het college-examen vervangt de schoolexamens in het ‘gewone’ voortgezet onderwijs. Voor de meeste vakken bestaat het college-examen uit een schriftelijk en een mondeling deel. De schriftelijke college-examens worden afgenomen in mei en juni. De mondelinge examens worden in juli afgenomen. Het rooster voor de mondelinge examens is eind juni klaar. Voor het vso zijn de mondelinge examens in juni. Het rooster voor de mondelinge examens vso gaat rechtstreeks naar de school.

Voor sommige vakken moet u vóór 1 april een werkstuk of literatuurlijst inleveren. Als u het werkstuk of de literatuurlijst niet of te laat inlevert, kunt u niet meedoen aan het mondelinge examen. De werkstukken voor het staatsexamen vso moeten op 1 april klaar zijn, maar hoeven niet te worden opgestuurd.

Deze filmpjes geven een indruk van het mondeling staatsexamen:

Informatiefilm mondeling staatsexamen (opent nieuw venster)

Informatiefilm mondeling staatsexamen Nederlands (opent nieuw venster)

Rekentoets

De rekentoets is verplicht voor alle onderwijssoorten. Ook voor kandidaten die eerder behaalde resultaten gaan inwisselen voor een diploma. Het resultaat van de rekentoets wordt vermeld op de cijferlijst, maar telt niet mee voor het diploma.

Regels voor het examen

In het Examenreglement 2019 staatsexamens vo vindt u alle regels voor het staatsexamen vo voor 2019. In de vakinformatie staan per vak de regels voor het afleggen van een staatsexamen.

Doet u examen in Caribisch Nederland? Lees dan het examenreglement staatsexamens vo BES 2019.

Meer over het staatsexamen vso leest u in de brochure Staatsexamens in het voortgezet speciaal onderwijs (102Kb, pdf).

Oefenen, vakinformatie en vakkenpakket

Bekijk voor het examen welk vakkenpakket u nodig hebt voor het diploma. Lees ook de vakinformatie voor de vakken waarin u examen doet. U kunt oefenen voor het staatsexamen met het materiaal op onze site.

Contact

Hebt u nog vragen? Bel dan met de afdeling Examendiensten van DUO op telefoonnummer 050-599 89 33. Of stuur een e-mail naar staatsexamens@duo.nl.

Verbergen Sluiten
Wat vind je van de website?

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee