Naar Geld voor school en studie

Studiefinanciering buitenland

Volledige opleiding aan hbo of universiteit in het buitenland

Gaat u een volledige opleiding volgen aan een hbo-instelling of universiteit in het buitenland? Of u hiervoor studiefinanciering krijgt, hangt af van het land en van de opleiding. Daarnaast moet u voldoen aan de overige voorwaarden.

Land en opleiding

U kunt studiefinanciering krijgen voor hbo- of universitaire opleidingen over de hele wereld. Het Nuffic toetst voor DUO of uw studie recht geeft op studiefinanciering. Aan de hand van de waarderingscriteria en landenlijst kunt u zelf alvast een inschatting maken. Staat het land waar u gaat studeren er niet bij? De genoemde landen zijn niet de enige, er kunnen er meer zijn.

Weet u niet zeker of uw buitenlandse opleiding recht geeft op studiefinanciering? Vraag dan gewoon studiefinanciering aan. DUO laat daarna uitzoeken of u recht hebt. Het heeft geen zin om hierover contact op te nemen met het Nuffic.

Overige voorwaarden

 • U voldoet aan de algemene voorwaarden voor studiefinanciering
 • Doet u een schakeljaar, foundation year of pre-master? U krijgt alleen studiefinanciering als u wordt ingeschreven als voltijds of duaal bachelorstudent.
 • U krijgt geen studiefinanciering van een buitenlandse overheid.
 • Van de afgelopen 6 jaar hebt u ten minste 3 jaar legaal in het  gewoond. Hierop zijn de volgende uitzonderingen:
In buitenland gewerkt voor Nederlandse overheidsdienst

Hebt u in het verleden voor een Nederlandse overheidsorganisatie in het buitenland gewerkt, of uw vader of moeder? Dan telt die periode mee als 'in Nederland wonen'.

Eerder in buitenland gestudeerd

Hebt u eerder een studie gevolgd in het buitenland, en hebt u hiervoor studiefinanciering gekregen? Of zou deze opleiding nu recht geven op studiefinanciering? Deze periode telt niet mee als 'in Nederland wonen'.

Nationaliteit EER-land of Zwitserland

Komt u uit een ander EER-land dan Nederland? Of uit Zwitserland? Als u aan de nationaliteitsvoorwaarde voor studiefinanciering voldoet, geldt de 4e extra voorwaarde niet.

Nederlander in EER-land of Zwitserland

Bent u Nederlander, maar woont u in een ander EER-land dan Nederland? Of in Zwitserland? Als u niet aan de 4e extra voorwaarde voldoet, krijgt u alsnog studiefinanciering als u uw band met Nederland kunt aantonen. U moet in elk geval de Nederlandse taal goed beheersen. Dat laat u bijvoorbeeld zien met een NT2-diploma. Ook moet u voldoen aan 1 van de volgende voorwaarden:

 • U hebt minstens 6 jaar aaneengesloten basisonderwijs of voortgezet onderwijs in Nederland gevolgd.
 • U hebt tenminste 3 jaar legaal in Nederland gewoond.
 • U hebt 3 jaar lang minimaal 32 uur per maand in Nederland gewerkt.
 • Uw ouder of uw partner heeft 3 jaar lang minimaal 32 uur per maand in Nederland gewerkt.
 • Uw ouder of uw partner heeft 3 jaar legaal in Nederland gewoond.

Gaat u een studie in Vlaanderen doen? Dan gelden er aanvullende voorwaarden voor de manier waarop u wordt ingeschreven:

 • U bent per academiejaar ingeschreven voor minimaal 30 studiepunten in een bachelor-, graduaats- of masteropleiding. Eventuele opgenomen studiepunten in een schakel-of voorbereidingsprogramma tellen niet mee.
 • U bent ingeschreven via een zogenaamd diplomacontract.

Uitwonend

Wordt u door uw vertrek naar het buitenland uitwonend? Dan kunt u een beurs voor uitwonenden krijgen, ook als u ingeschreven blijft staan op het adres van uw ouders.

 • Log in op Mijn DUO om uw woonsituatie te wijzigen.
 • Ga naar ‘Mijn producten’.
 • Klik op ‘Studiefinanciering’.
 • Kies achter 'Soort studiefinanciering' uw woonsituatie.

Studenten in het grensgebied (België en Duitsland) kunnen achteraf wel gecontroleerd worden op bijvoorbeeld een huurcontract.

Aanvragen

Vraagt u voor het eerst studiefinanciering aan? Vraag 3 maanden van tevoren aan, liefst nog eerder. Dan weet u op tijd of u studiefinanciering krijgt voor uw buitenlandse opleiding. Volg de volgende stappen.

 1. Vraag een DigiD aan Link opent externe pagina . DigiD is uw inlogcode voor de hele overheid. U krijgt na uw aanvraag binnen 3 werkdagen een brief met inloggegevens.
 2. Log in op Mijn DUO om studiefinanciering aan te vragen.

Inloggen Mijn DUOMet DigiD

De start van uw studiejaar kan afwijken van het Nederlandse studiejaar. Vraag uw inschrijfdatum na bij de onderwijsinstelling. U moet op de 1e van de maand ingeschreven staan. Wordt u na de 1e ingeschreven, dan gaat uw studiefinanciering een maand later in.

Ik heb al studiefinanciering

Hebt u al studiefinanciering of een studentenreisproduct? Dan hoeft u niet opnieuw studiefinanciering aan te vragen:

 1. Geef dan uw nieuwe opleiding buiten Nederland door via Mijn DUO op het scherm ‘Mijn studies en diploma’s’.
 2. Vraag uw ov-vergoeding aan met het formulier ‘Wijzigingen student hoger onderwijs buitenland’.
 3. Zet voor vertrek uw studentenreisproduct stop.

Inloggen Mijn DUOMet DigiD

Hoelang studiefinanciering

We kijken naar de duur van de vergelijkbare Nederlandse opleiding. Die bepaalt hoelang u studiefinanciering krijgt voor uw buitenlandse opleiding. Ook als uw buitenlandse opleiding officieel langer of korter is dan de Nederlandse.

Controles

DUO controleert jaarlijks of u ingeschreven staat bij uw buitenlandse opleiding. We vragen u dan om een bewijs van inschrijving.

Betaalt u meer collegegeld dan het wettelijk vastgestelde bedrag en hebt u hiervoor krediet aangevraagd? Dan moet u ook elk jaar een Verklaring collegegeldkrediet insturen. Lees meer over controles.

Weer terug naar Nederland

Hebt u een volledige opleiding in het buitenland gedaan? Dan moet u de volgende zaken regelen als u terugkomt naar Nederland: