In het kort

Een voorziening prestatiebeurs is een uitzondering op de regels van de prestatiebeurs. Wilt u weten of u onder de prestatiebeurs valt? Of wat de prestatiebeurs inhoudt? Ga dan naar Studiefinanciering: gift of terugbetalen.

Soms lukt het door bijzondere omstandigheden niet om op tijd af te studeren. Of moet u zelfs helemaal stoppen met uw studie. Dan kunnen we een uitzondering maken op de regels van de prestatiebeurs. Voor deze ‘voorziening prestatiebeurs’ gelden strenge wettelijke voorwaarden.

Corona: tegemoetkoming bij studievertraging

Loopt u studievertraging op vanwege de coronamaatregelen? Dan kunt u een tegemoetkoming krijgen.

Studentendecaan of studiebegeleider

Loopt u studievertraging op, geef dit dan zo snel mogelijk door aan uw opleiding. Doet u hbo of universiteit, neem dan contact op met de studentendecaan. In het mbo kunt u terecht bij uw studiebegeleider. De decaan of begeleider kan u helpen om studievertraging te beperken of in te lopen.

Alleen in uitzonderlijke situaties kan uw studentendecaan of studiebegeleider een voorziening prestatiebeurs voor u aanvragen. De studentendecaan of studiebegeleider en DUO beoordelen of u voldoet aan de voorwaarden. U kunt geen voorziening prestatiebeurs krijgen als uw studievertraging het gevolg is van een eigen keuze, hertentamens of stage.

Wajong

Hebt u Wajong, dan geldt voor u een uitzondering. U kunt zonder tussenkomst van een studentendecaan of studiebegeleider de voorziening prestatiebeurs bij Wajong aanvragen.

Verschillende voorzieningen

Naast de voorziening prestatiebeurs bij Wajong kennen we de volgende voorzieningen prestatiebeurs:

  • verlenging van de prestatiebeurs
  • verlenging van de diplomatermijn
  • omzetting van de prestatiebeurs in een gift
  • nieuwe aanspraak op studiefinanciering
Verbergen Sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee