Naar Nieuwsoverzicht

Vragen Raad van State aan Europese Hof over Wet 2013

In maart 2023 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) vragen gesteld aan het Europese Hof van Justitie. De ABRvS wil weten of Nederland met de Wet inburgering 2013 voldoet aan de Europese Kwalificatierichtlijn. Deze Richtlijn verplicht EU-lidstaten om asielstatushouders toegang te bieden tot passende integratieprogramma’s of te zorgen voor omstandigheden waaronder die toegang gewaarborgd is.

DUO doet aanpassingen in de uitvoering tot de uitspraak

Het ministerie van SZW heeft DUO verzocht een impactanalyse uit te voeren om te bepalen hoe te handelen tot de antwoorden op de vragen van ABRvS aan het Europese Hof er zijn. De verwachting is dat de antwoorden van het Hof en de uitspraak van de ABRvS in de loop van 2024 bekend worden. In de tussentijd start DUO medio maart 2024 met het doorvoeren van de volgende aanpassingen in de systemen:

  • DUO gaat door met het nemen van besluiten bij verwijtbare termijnoverschrijding van asielstatushouders onder de Wet 2013. De reden hiervoor is dat ontlastende documenten na langere tijd verloren kunnen gaan. Dit kan nadelig zijn voor de asielstatushouder.
  • DUO pauzeert de invordering van boetes en het innen van de leningen voor besluiten die op of na 15 maart 2023 zijn genomen zodra DUO de aanpassingen in de systemen heeft verwerkt.
  • DUO verlengt de bezwaartermijn van specifieke besluiten vanaf 15 maart 2023 voor asielstatushouders met een duur tot 6 weken na de uitspraak van ABRvS.

DUO informeert betrokken partijen

Goede communicatie naar de betrokken inburgeraars en ketenpartners is belangrijk. DUO zal door brieven de betreffende inburgeraars hier in maart en april 2024 over informeren. Ook zal DUO nieuwsberichten op deze pagina en op Inburgeren.nl plaatsen.

Na de uitspraak

Als de vragen zijn beantwoord door het Europese Hof en nadat de ABRvS uitspraak heeft gedaan, wordt pas duidelijk of er andere maatregelen nodig zijn in de uitvoering. SZW bepaalt aan de hand van de uitspraak wat de vervolgacties zijn voor de pauzering van het innen van leningen en invorderen van boetes. Dat is op dit moment nog niet duidelijk. DUO informeert de desbetreffende inburgeraars zodra de uitspraak van de ABRvS bekend is.

Meer informatie

Het ministerie SZW heeft in de Uitvoeringsbrief Inburgering van 20 december 2023 Link opent externe pagina de Tweede Kamer geĂŻnformeerd. Op Inburgeren.nl staat een uitleg op taalniveau A2 voor inburgeraars. Hebt u nog vragen, dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met 050 599 91 91.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee