In het kort

Loopt u achter met betalen van uw studieschuld of lesgeld? Of hebt u een ov-boete? In veel gevallen kunt u nog een betalingsregeling treffen. Voorkom zo extra kosten, zoals deurwaarderskosten.

DUO informeert u over uw schuld

DUO stuurt meerdere berichten om u op de hoogte te stellen van uw openstaande betalingen. U vindt de berichten in Mijn DUO, onder 'Mijn berichten'.

Zorg ervoor dat DUO uw juiste e-mailadres heeft. Krijgt u geen melding dat er een bericht voor u klaarstaat, terwijl u heeft gekozen voor digitale post? Controleer dan of uw e-mailadres in Mijn DUO nog wel klopt.

Verhuist u in of naar het buitenland, geef dan altijd uw buitenlandse adres door.

Betalingsregeling

Moet u een schuld terugbetalen aan DUO? En is uw betalingsachterstand nog niet overgedragen aan het CJIB, een deurwaarder of een internationaal incassobureau? Dan is er vaak nog een betalingsregeling mogelijk. Hieronder ziet u per soort schuld wat er mogelijk is.

Hebt u meerdere soorten schulden? Dan moet u per schuld een betalingsregeling afsluiten. Kunt u de betalingsregelingen niet naast elkaar betalen, neem dan contact met ons op. Dan kijken we wat er mogelijk is.

Ov-boete

Hebt u een ov-boete? Als u deze niet in 1 keer kunt betalen, kunt u een betalingsregeling aanvragen. Neem contact met ons op als een betalingsregeling niet meer mogelijk is.

Contactcontact

Lesgeld

Wilt u het lesgeld in termijnen betalen? Vraag dan een termijnregeling aan. Neem contact met ons op als de termijnregeling is vervallen. Of als een termijnregeling niet meer mogelijk is.

Contactcontact

Studieschuld

Moet u uw studieschuld aflossen en hebt u een achterstand? Als u aan de voorwaarden voldoet, kunt u voor de achterstallige termijnen een betalingsregeling aanvragen met het formulier Aanvraag betalingsregeling achterstand studieschuld.

Over deze achterstand wordt wettelijke rente berekend. Op dit moment is de wettelijke rente 7% op jaarbasis.

Voorwaarden voor een betalingsregeling:

  • Uw betalingsachterstand is lager dan € 1.200,-.
  • De invordering is nog niet overgedragen aan het CJIB.
  • U kunt uw betalingsachterstand binnen 24 maanden betalen.
  • Het minimale termijnbedrag is € 15,- per maand.

Voldoet u niet aan de voorwaarden, neem dan contact met ons op. Samen met u kijken we of er toch een betalingsregeling mogelijk is.

Contactcontact

Samenwerking gemeente Amsterdam

DUO werkt samen met de gemeente Amsterdam om te voorkomen dat schulden van haar inwoners oplopen. In de wet is geregeld dat instanties die  innen, gegevens over achterstanden aan de gemeente verstrekken. Hulpverleners van de gemeente kunnen contact opnemen met de inwoner om te kijken of er hulp nodig is. DUO houdt zich bij het verwerken van uw persoonsgegevens aan de privacywetgeving. Meer informatie over het project ‘Vroegsignalering’ staat op de site van gemeente Amsterdam Link opent externe pagina .

Schuldhulp en schuldsanering

Als u veel schulden hebt, kunt u hulp vragen bij een instantie voor schuldhulpverlening. Ga naar Schuldhulp en schuldsanering voor meer informatie.