In het kort

Bent u bevoegd leraar en wilt u een opleiding aan hbo of universiteit gaan volgen? Dan kunt u een lerarenbeurs aanvragen. U kunt de lerarenbeurs krijgen voor een:

  • bachelor- of masteropleiding
  • postinitiële masteropleiding
  • premaster- of schakelprogramma dat voorafgaat aan een universitaire masteropleiding

U kunt geen lerarenbeurs krijgen voor een post-hbo-opleiding.

Soort vergoeding

De lerarenbeurs bestaat uit een vergoeding voor collegegeld, studiemiddelen en reiskosten. Daarnaast kan uw werkgever subsidie krijgen om u studieverlof te geven.

Gift of terugbetalen

  • De lerarenbeurs is een voorwaardelijke gift. 
  • Om de beurs te houden, moet u een minimum aantal studiepunten per studiejaar halen. Ook als u later in het studiejaar start. 
  • Een studiejaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus.

Aanvraagperiode

De aanvraagperiode voor het studiejaar 2024-2025 liep van 1 april, 18.00 uur tot en met 15 mei, 23.59 uur. U kunt voor het studiejaar 2024-2025 niet meer aanvragen.

Volgorde toekennen

De lerarenbeurs wordt toegekend per onderwijssector, in een vaste volgorde.

Soms een andere regeling mogelijk

Soms hebt u ook recht op een andere regeling voor leraren. Een combinatie van verschillende regelingen is meestal niet mogelijk, u moet dan kiezen van welke regeling u gebruik wilt maken. Vul hiervoor de hulp Welke regeling geldt voor mij? in.