Subsidie bewegingsonderwijs

Deze subsidie was een tijdelijke regeling. U kunt niet meer aanvragen.

Gift of terugbetalen

U mag de subsidie bewegingsonderwijs houden als u uw opleiding afrondt binnen de reguliere studieduur + maximaal een anderhalf jaar uitloop. Lukt dit niet, dan moet u het volledige bedrag terugbetalen. U kunt niet opnieuw gebruik maken van de subsidieregeling.

Mail binnen 3 maanden na het behalen van uw diploma een kopie naar bewegingsonderwijs@duo.nl. Doet u dit niet op tijd, dan moet u de subsidie terugbetalen.

Uitzonderlijke omstandigheden

Kunt u door uitzonderlijke omstandigheden de opleiding niet op tijd afronden? En hebt u hiervan bewijsstukken? Neem dan schriftelijk contact met ons op, voordat het anderhalf jaar uitloop is verstreken. DUO beoordeelt of uw verzoek op tijd is en kijkt inhoudelijk naar uw verzoek.

Contact

Als u nog vragen hebt, kunt u bellen met de afdeling Lerarenbeurs: 050 599 90 99. Dit nummer is op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur. Of stuur een mail naar bewegingsonderwijs@duo.nl. Hier kunt u ook wijzigingen in uw aanvraag naartoe sturen.

Van 2015 tot en met 2017 kon u ook een subsidie bewegingsonderwijs krijgen. Hebt u vragen over de subsidie uit die periode? Stuur dan een mail naar bewegingsonderwijs@duo.nl.