In het kort

Het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) ondersteunt gemeente en GGD bij het uitvoeren van de Wet kinderopvang. Het LRK is het online basisregister voor de kinderopvang waarin de gegevens van alle kinderdagverblijven, buitenschoolse opvangcentra, gastouderbureaus en gastouders worden geregistreerd.

GIR

De Gemeenschappelijke Inspectieruimte (GIR) is gekoppeld aan het LRK. De GIR bestaat uit GIR Inspecteren en GIR Handhaven. Inspectieonderzoeken worden door de GGD verwerkt in GIR Inspecteren. De definitieve inspectierapporten worden automatisch gepubliceerd in het LRK en in GIR Handhaven, zodat de verantwoordelijke gemeente ze kan beoordelen.

Inloggen

Meer informatie

Publieksportaal LRK
Toeslagen.nl
Wetten.nl
VNG Naleving 
GGD Kennisnet
Forum VNG