Jaarverantwoording kinderopvang

De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op de kinderopvang en de handhaving. Jaarlijks levert elke gemeente hierover gegevens aan. Op deze manier legt het College van B&W verantwoording af over de uitvoering van de taken in de Wet kinderopvang.

Gegevens aanleveren aan DUO

Wilt u nog gegevens over het voorafgaande jaar wijzigen of aanvullen in LRK, GIR Inspecteren of GIR Handhaven? Dit kan tot en met de laatste dag van februari. Op 1 maart levert DUO de gegevens aan de Inspectie voor het Onderwijs (IvhO). De IvhO stelt hiermee een concept-jaarverantwoording op. Begin april krijgt de contactpersoon bij uw gemeente een e-mail van de IvhO. In deze e-mail staat een link naar de concept-jaarverantwoording voor uw gemeente.

Concept-jaarverantwoording controleren

Om de verantwoordingsgegevens in de concept-jaarverantwoording te kunnen controleren en eventueel toe te lichten, vindt u in Mijn DUO een toelichting, de controlelijsten en de voortgangsmonitor. Dit verzamelbestand wordt op 1 maart in Mijn DUO geplaatst.

Hebt u nog geen autorisatie voor Mijn DUO? Neem dan contact op met de beheerder van uw gemeente. De handleidingen en aanvraagformulieren voor Mijn DUO vindt u op de inlogpagina van Mijn DUO.

Hebt u vragen over de controlelijsten of de voortgangsmonitor? Lees de toelichting of de handleiding ‘Toelichting op bestanden Mijn DUO’.

Verantwoording aanleveren bij Inspectie

De definitieve jaarverantwoording moet eerst worden vastgesteld door het College van B&W. Pas daarna kunt u de verantwoording indienen bij de Inspectie voor het Onderwijs (IvhO). Dit doet u door uiterlijk op 1 juli de ingevulde vragenlijst naar de IvhO te verzenden.

Webinar jaarverantwoording kinderopvang

Jaarlijks organiseren de IvhO, VNG Realisatie en DUO in april een webinar over de jaarverantwoording kinderopvang. Dit webinar is voor alle medewerkers in uw gemeente die betrokken zijn bij het aanleveren van toezichtinformatie over kinderopvang. Tijdens het webinar komen de volgende zaken aan bod: het wettelijke kader, de techniek, de cijfers, de controlelijsten en de toelichting.

U krijgt bericht van DUO en de IvhO zodra er een webinar staat gepland. U kunt zich dan aanmelden via een online aanmeldformulier.

Contact

U kunt uw vraag telefonisch of per mail stellen. Kijk op Contact over kinderopvang voor het telefoonnummer en mailadres.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee