Mijn DUO

  • Ophalen verzamelbestand (gemeente).

Landelijk Register Kinderopvang (LRK) en Gemeenschappelijke Inspectieruimte (GIR)

  • Inspectieonderzoeken verwerken (GGD)
  • Inspectierapporten beoordelen (gemeente)
  • VOG-controle (gemeente)
  • Controle inschrijvingen en koppelingen (GGD)

Personenregister Kinderopvang (PRK)

Medewerkers en kinderopvangorganisaties

  • Inschrijven in het PRK (medewerkers en huisgenoten)
  • Personen koppelen of ontkoppelen (kinderopvangorganisatie)

GGD

  • Controle inschrijvingen en koppelingen

Handleidingen en aanmeldformulieren

Problemen met inloggen

Oplossingen voor inlogproblemen vindt u op de pagina Problemen met inloggen.