Naar In het kort

Personenregister Kinderopvang

  1. In het kort
  2. Inschrijven
  3. Koppelen
  4. Wijziging doorgeven

Koppelen

De houder van de kinderopvangorganisatie of het gastouderbureau moet de ingeschrevene koppelen aan de organisatie. Dit geldt voor alle locaties. Pas na koppeling is de inschrijving compleet.

EHerkenning nodig

Om te koppelen, hebt u als houder eHerkenning nodig. Dit moet eHerkenning op minstens niveau 3 zijn.

Koppelen in personenregister

  1. Log met uw eHerkenning in in het personenregister (PRK).
  2. Koppel de persoon aan uw organisatie. U kunt meerdere personen tegelijk koppelen.

Administratieve medewerkers koppelen in PRK

Ook administratief medewerkers met toegang tot kindgegevens moeten zich inschrijven en gekoppeld worden. Als zij werken op een separaat hoofdkantoor, koppelt u hen alléén aan de houder van de dichtstbijzijnde dochteronderneming (gastouderbureau of kinderopvangvoorziening). Als er vanuit de continue screening dan een signaal over iemand komt, geeft DUO dit door aan de GGD in de regio van het hoofdkantoor.

Overzicht gekoppelde personen

In het personenregister kunt u zien wie aan uw organisatie is gekoppeld.

Koppelverzoek

Als iemand zich inschrijft in het personenregister, kan die persoon uw organisatie een koppelverzoek sturen. U krijgt hier geen melding van. Wilt u toch een notificatie ontvangen? Dan kunt u dit instellen in het personenregister.

Instellen melding koppelverzoek
  1. Ga naar 'Uw notificaties' en kies voor 'Wijzigen'.
  2. Vul het e-mailadres in waarop u de melding wilt krijgen.
  3. Bevestig de verificatiemail (binnen 24 uur).
  4. Ga daarna weer naar 'Uw notificaties' en bepaal hoe vaak u een melding wilt krijgen.

Koppelen zonder koppelverzoek kan ook. Zoek dan de medewerker op in het register via burgerservicenummer en geboortedatum.

Ontkoppelen

Hoeft iemand niet meer gekoppeld te zijn aan uw organisatie, bijvoorbeeld omdat hij niet meer voor u werkt? Dan moet u diegene ontkoppelen in het personenregister. Daarna kan diegene zich uitschrijven uit het register.

Contact

U kunt uw vraag telefonisch of per mail stellen. Kijk op Contact over kinderopvang voor het telefoonnummer en mailadres.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee