Mijn DUO

  • Ophalen verzamelbestand (gemeente).

Landelijk Register Kinderopvang (LRK) en Gemeenschappelijke Inspectieruimte (GIR)

  • Inspectieonderzoeken verwerken (GGD)
  • Inspectierapporten beoordelen (gemeente)
  • VOG-controle (gemeente)
  • Controle inschrijvingen en koppelingen (GGD)

Personenregister Kinderopvang (PRK)

Medewerkers en kinderopvangorganisaties

  • Inschrijven in het PRK (medewerkers en huisgenoten)
  • Personen koppelen of ontkoppelen (kinderopvangorganisatie)

GGD

  • Controle inschrijvingen en koppelingen

Handleidingen en aanmeldformulieren

Op de formulieren pagina van het Landelijk Register Kinderopvang vindt u autorisatie en wijzigingsformulieren.

Problemen met inloggen

Oplossingen voor inlogproblemen vindt u op de pagina Problemen met inloggen.

Verbergen Sluiten Tonen
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee