Personenregister kinderopvang

DUO regelt de wettelijk verplichte registratie van personen en organisaties die zich met kinderopvang bezighouden.

Inschrijven personenregister kinderopvang

Iedereen die woont of werkt op een plek waar kinderen worden opgevangen, moet zich inschrijven in het personenregister kinderopvang.

Geldige VOG verplicht

Inschrijven kan alleen met een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). De VOG mag op het moment van inschrijven niet ouder zijn dan 2 maanden.

Hebt u geen geldige VOG? Dan moet u een nieuwe VOG aanvragen.

Kosten

Inschrijven kost € 12,-. Pas als u betaald heeft, kan de kinderopvangorganisatie u koppelen aan de organisatie en mag u werken in de kinderopvang.

Inschrijven

  1. Vraag een DigiD aan. DigiD is uw inlogcode voor de hele overheid. U krijgt na uw aanvraag binnen 5 werkdagen een brief met inloggegevens.
  2. Log in op het personenregister.
  3. Geef aan hoe u berichten van het register wilt ontvangen: via de Berichtenbox van MijnOverheid of via e-mail. U kunt de Berichtenbox alleen kiezen als u eerst in de Berichtenbox zelf aangeeft dat u berichten van het personenregister wilt krijgen. Kiest u voor e-mail, dan krijgt u een bevestigingsmail om uw e-mailadres te bevestigen. Nadat uw e-mailadres is bevestigd, krijgt u berichten van het personenregister.
  4. Vul het kenmerk van uw VOG in. We controleren meteen de geldigheid. U vindt het kenmerk op uw VOG achter 'Ons kenmerk'. Het kenmerk is 14 tot 18 cijfers lang.
  5. Als uw VOG is goedgekeurd, kunt u via iDEAL de inschrijfkosten van 12 euro betalen.
  6. Stuur via het register een koppelverzoek naar uw kinderopvangorganisatie of gastouderbureau. Gebruik voor het beste zoekresultaat slechts 1 zoekveld (bij voorkeur KvK-nummer van de organisatie). Pas als u gekoppeld bent, is uw inschrijving compleet. Werkt u voor meerdere kinderopvangorganisaties? Dan moet u door elke organisatie gekoppeld worden.

Zorg ervoor dat huisgenoten die 18 jaar worden op tijd een VOG aanvragen en zich inschrijven in het personenregister.

Problemen met inschrijven

Lukt inschrijven niet? Neem dan contact op met onze helpdesk.

Uitzendkracht

Bent u uitzendkracht? Schrijf u dan ook in als u even niet in de kinderopvang werkt. Als u ingehuurd wordt, hoeft de kinderopvangorganisatie u alleen nog te koppelen. U kunt dan dezelfde dag nog beginnen.

Als u op vaste werkdagen komt, hoeft u niet steeds te worden ontkoppeld. Wordt u niet weer ingehuurd, dan moet dat wel.

Nieuwe werkgever of functie

Als u eenmaal staat ingeschreven hoeft u geen nieuwe VOG meer aan te vragen als u wisselt van werkgever of wanneer u een nieuwe functie krijgt.

Als u nieuwe werkgever krijgt moet deze u wel koppelen aan zijn organisatie. Uw oude werkgever moet u ontkoppelen. Krijgt u een nieuwe functie binnen dezelfde organisatie (bijvoorbeeld van stagiair naar vaste medewerker)? Dan hoeft u verder niets te doen.

Uitschrijven

Als u niet langer in de kinderopvang werkt en niet meer gekoppeld bent aan een kinderopvangorganisatie, kunt u zichzelf uitschrijven. Zo voorkomt u dat u onnodig gescreend wordt. Dit geldt ook als u als huisgenoot niet langer op het adres van de gastouder woont.

U mag maximaal 4 maanden ongekoppeld in het personenregister staan. Daarna wordt u automatisch uitgeschreven. U kunt deze periode eenmalig verlengen met 9 maanden.

Bericht na ontkoppeling

In het personenregister kunt u aangeven dat u bericht wilt ontvangen als uw inschrijvingsstatus verandert. U krijgt dan automatisch bericht. U kunt uw gegevens altijd bekijken.