Personenregister Kinderopvang

Inschrijven

Iedereen die woont of werkt op een plek waar kinderen worden opgevangen, moet zich inschrijven in het Personenregister Kinderopvang.

Geldige VOG verplicht

Inschrijven kan alleen met een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). De VOG moet zijn afgegeven voor functieaspecten 84 en/of 86 en mag bij de inschrijving niet ouder zijn dan 2 maanden. Inschrijven kost € 12,-. Na betaling kan de kinderopvangorganisatie u koppelen.

Is uw VOG ouder dan 2 maanden? Dan moet u een nieuwe VOG aanvragen.

Inschrijven

  1. Log in op het personenregister met uw DigiD. Geef aan of u berichten van het register via de Berichtenbox van MijnOverheid of per mail wilt krijgen. U kunt ook aangeven dat u automatisch bericht wilt ontvangen als uw inschrijvingsstatus verandert.
  2. Vul het kenmerk van uw VOG in. Het kenmerk is 14 tot 18 cijfers lang.We controleren meteen de geldigheid. Daarna betaalt u via iDEAL € 12,- inschrijfkosten.
  3. Stuur via het register een koppelverzoek naar uw kinderopvangorganisatie of gastouderbureau. Als u gekoppeld bent, is uw inschrijving compleet. Werkt u voor meerdere kinderopvangorganisaties, dan moet elke organisatie u aan zich koppelen.

Huisgenoten 18 jaar

Huisgenoten die 18 jaar worden, moeten op tijd een VOG aanvragen en zich inschrijven in het personenregister.

Problemen met inschrijven

Lukt inschrijven niet? Neem dan contact op met onze helpdesk.

Uitzendkracht

Bent u uitzendkracht? Schrijf u dan ook in als u even niet in de kinderopvang werkt. Als u ingehuurd wordt, hoeft de kinderopvangorganisatie u alleen nog te koppelen. U kunt dan dezelfde dag nog beginnen.
Als u niet opnieuw wordt ingehuurd, dan moet de organisatie u ontkoppelen.

Nieuwe werkgever of functie

Eenmaal ingeschreven, hoeft u geen nieuwe VOG aan te vragen als u wisselt van werkgever of functie. Een nieuwe werkgever moet u wel koppelen aan zijn organisatie.

Uitschrijven

Als u niet meer in de kinderopvang werkt of niet meer als huisgenoot op een gastouderadres van de gastouder woont, kunt u zich uitschrijven. U wordt dan niet meer gescreend.

Als u 4 maanden niet gekoppeld bent, wordt u automatisch uitgeschreven. U kunt deze periode eenmalig verlengen met 9 maanden.