Personenregister Kinderopvang

DUO regelt de wettelijk verplichte registratie van personen en organisaties die zich met kinderopvang bezighouden.

Koppelen aan organisatie

Na inschrijving in het Personenregister Kinderopvang moet de persoon gekoppeld worden. Dit doet de kinderopvangorganisatie of het gastouderbureau.

Inloggen met eHerkenning

Organisaties moeten inloggen met eHerkenning. Dit is een soort DigiD voor bedrijven. U kunt eHerkenning aanvragen bij een van de 6 erkende leveranciers. Een eHerkenning is persoonsgebonden. Alle medewerkers die personen moeten kunnen koppelen, moeten het hebben. Bovendien moet u ze machtigen voor de dienst ‘Personenregister Kinderopvang – Kinderopvangorganisaties’. Zo krijgen alleen bevoegde personen van uw organisatie toegang tot het register.

Koppelen in personenregister

  1. Vraag eHerkenning aan . U hebt betrouwbaarheidsniveau 2+ of hoger nodig. Binnen een paar dagen ontvangt u uw inloggegevens.
  2. Log in op het personenregister.
  3. Koppel de persoon aan uw organisatie. U kunt meerdere personen tegelijk koppelen.

U kunt overwegen om eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3 aan te vragen. De Belastingdienst, de Kamer van Koophandel en het UWV werken namelijk ook met dit niveau.

Koppeling organisatie

Personen moeten aan de houder van een kinderopvangorganisatie gekoppeld worden. Die koppeling geldt voor alle locaties.

Ontkoppelen

Als iemand niet meer verplicht is om ingeschreven te staan, dan moet u die persoon ontkoppelen. Daarna kan de persoon zich uitschrijven.

In het geval van bedrijfsbeëindiging of een houderwijziging hoeft u zelf niemand te ontkoppelen. De gemeente voert de wijziging in de rechtsvorm door. Als de houder daarna geen geregistreerde voorzieningen meer heeft in het LRK, kan hij niet meer inloggen in het Personenregister kinderopvang. Alle koppelingen in PRK worden dan automatisch na 4 weken verbroken.