Naar Ov

Ov en reizen

Met het studentenreisproduct kunt u gratis of met korting reizen met het openbaar vervoer. U kunt kiezen voor een week- of weekendabonnement.

 1. In het kort
 2. Wanneer reizen
 3. Wisselen
 4. Vergoeding extra reiskosten
 5. Ov-chipkaart kwijt, kapot of verlopen

Vergoeding extra reiskosten

Als het studentenreisproduct voor u niet voldoet, krijgt u een vergoeding voor extra reiskosten.

Voorwaarden

 • Woont u nog thuis, dan krijgt u een vergoeding als u niet op tijd op uw school, stageadres of thuis kunt komen. Bent u uitwonend, dan krijgt u alleen een vergoeding als u niet op tijd uw stageadres kunt bereiken. DUO gaat hierbij uit van de informatie op 9292.nl.
 • De problemen met het openbaar vervoer doen zich minstens 12 dagen per maand voor.
 • Uw onderwijsinstelling of stageplek ligt op meer dan 10 kilometer van uw woonadres.

Veerpontkosten

Hebt u maandelijks meer dan € 30,- aan veerpontkosten, dan hoeft u niet aan de voorwaarden te voldoen. U komt dan ook in aanmerking voor een vergoeding. Bij de vergoeding van veerpontkosten gaan we uit van het voetgangerstarief.

Hoeveel vergoeding

De standaardvergoeding is € 91,62 per maand (€ 95,51 in 2019). Bij veerpontkosten kan de vergoeding hoger of lager uitvallen. Naast de vergoeding mag u gewoon met uw studentenreisproduct blijven reizen.

Wanneer aanvragen

Vanaf de 1e dag dat u de extra reiskosten maakt, hebt u 2 maanden de tijd om de vergoeding aan te vragen. Doet u dit later, dan gaat de vergoeding pas de maand na uw verzoek in.

Gift of terugbetalen

Doet u mbo 1 of 2? Dan is de vergoeding een gift.
Doet u mbo 3 of 4, hbo of universiteit? Dan wordt de vergoeding alleen een gift als u binnen 10 jaar een diploma behaalt.

Aanvragen

 1. Vul het formulier Aanvraag vergoeding extra reiskosten studentenreisproduct in. Uw school vult ook een gedeelte in. Maak een scan van het formulier. De scan moet u uploaden in Mijn DUO.
 2. Log in op Mijn DUO. Ga naar 'Mijn producten' en kies voor 'Studiefinanciering' of ‘Reisproduct onder de 18’.
 3. Klik bij ‘Extra reiskostenvergoeding’ op ‘Aanvragen'.

Schadevergoeding voor onkosten

U kunt een schadevergoeding krijgen als u buiten uw schuld onkosten hebt gemaakt. Dit zijn kosten die u hebt gemaakt omdat:
 • uw studentenreisproduct te laat klaarstond
 • uw persoonlijke ov-chipkaart defect was
 • u de (vervangende) ov-chipkaart te laat hebt ontvangen
 • er te veel saldo is afgeschreven van uw kaart

Vraag in deze gevallen een schadevergoeding aan bij de Klantenservice OV-chipkaart

Hebt u reiskosten gemaakt omdat uw studiefinanciering te laat is toegekend? Stuur dan het formulier Aanvraag schadevergoeding studentenreisproduct naar DUO. De voorwaarden en termijnen staan op het formulier.

Wat vind je van de website?
Verbergen Sluiten

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee