Vergoeding extra reiskosten

Soms voldoet het openbaar vervoer niet voor u. Bijvoorbeeld als u met het openbaar vervoer niet op tijd op school of stage kunt komen. Of als u ’s avonds niet meer thuis kunt komen. Controleer in dat geval of u een vergoeding van de extra reiskosten kunt krijgen.

Veerpont

Moet u met de veerpont om op uw studie of stage te komen? U kunt deze kosten meestal vergoed krijgen als u per maand minimaal € 30,- kwijt bent aan de veerpont. We gaan hierbij uit van het voetgangerstarief.

Vergoeding veerpont aanvragen
  1. Vul het formulier Aanvraag vergoeding extra reiskosten studentenreisproduct in. Uw school vult ook een gedeelte in.
  2. Maak een scan of een duidelijke foto van het formulier. De scan of foto moet u uploaden in Mijn DUO.
  3. Log in op Mijn DUO. Ga naar 'Mijn producten' en kies voor 'Studiefinanciering' of 'Reisproduct onder de 18'.
  4. Klik bij ‘Extra reiskostenvergoeding’ op ‘Aanvragen'.

Medische omstandigheden

Kunt u vanwege een medische aandoening geen gebruik maken van het openbaar vervoer? Mogelijk kunt u dan aanspraak maken op een voorziening vanuit het UWV. Voor meer informatie en het aanvragen van de voorziening kunt u terecht op Uwv.nl Link opent externe pagina