In het kort

Met het studentenreisproduct kunt u gratis of met korting reizen met het openbaar vervoer. U kunt kiezen voor een week- of weekendabonnement. U regelt het studentenreisproduct meteen met uw studiefinanciering. Behalve als u mbo doet en nog geen 18 bent. Dan krijgt u nog geen studiefinanciering. U moet het reisproduct dan apart aanvragen.

Voorwaarden

  • U krijgt een studentenreisproduct als u een voltijdopleiding doet aan mbo, hbo of universiteit, ook als u nog geen 18 bent.
  • U moet jonger zijn dan 30 als uw studiefinanciering ingaat.
  • Ook niet-Nederlanders kunnen het studentenreisproduct krijgen. Kijk bij de nationaliteitsvoorwaarden voor studiefinanciering. Die gelden ook voor het studentenreisproduct.

Voor een deeltijd- of bbl-opleiding (mbo) kunt u geen studentenreisproduct krijgen. Voor een duale opleiding (hbo of universiteit) wel.

Lening of gift

  • Doet u mbo 1 of 2? Dan is het studentenreisproduct gratis.
  • Doet u mbo 3 of 4, óf studeert u aan hbo of universiteit? Dan is het studentenreisproduct eerst een lening. Het wordt een gift als u binnen 10 jaar een diploma behaalt. Behaalt u niet op tijd uw diploma? Dan moet u de -lening terugbetalen.

U kunt ervoor kiezen om uw reisproduct niet op te halen. Maar u krijgt dan geen extra geld.

Bedrag -lening per maand
Jaar Bedrag per maand
2021 € 99,58
2020 € 98,72
2019 € 95,51
2018 € 91,62
2017 € 89,07
2016 € 99,66
2015 € 98,11
2014 € 102,29
2013 € 98,79
2012 € 91,17
2011 € 82,34
2010 € 83,87

Hoelang recht?

Hoelang u recht hebt op het studentenreisproduct, hangt af van uw opleiding.

Hoelang recht: mbo

Doet u mbo 1 of 2? Dan krijgt u het studentenreisproduct zolang u staat ingeschreven op dit niveau.

Doet u niveau 3 of 4, dan krijgt u maximaal 7 jaar reisproduct. Hebt u al eerder studiefinanciering of een reisproduct gehad voor een andere opleiding op mbo niveau 3 of 4? Dan gaan deze maanden af van het totaal.

In Mijn DUO kunt u zien op hoeveel maanden reisproduct u nog recht hebt.

Hoelang recht: hbo of universiteit

Voor hbo of universiteit hebt u 5 jaar recht op het studentenreisproduct. Duurt uw opleiding langer dan 4 jaar? Dan kunt u meer dan 5 jaar recht hebben op het studentenreisproduct. Let daarbij op het volgende:

  • Hebt u eerder studiefinanciering of een reisproduct gehad voor een andere opleiding in het hoger onderwijs? Dan gaan deze maanden af van het totaal.
  • Wanneer u langer over uw bacheloropleiding doet, loopt uw studiefinanciering door. Maar u verbruikt dan al financiering en reisproduct die bedoeld waren voor de aansluitende masteropleiding.

In verband met de coronamaatregelen krijgen studenten 12 maanden verlenging van het reisrecht. Als u daar recht op hebt, gebeurt dat automatisch.

In Mijn DUO kunt u zien op hoeveel maanden reisproduct u nog recht hebt.

Binnen 10 jaar opnemen

Het reisproduct hoort bij studiefinanciering. Doet u mbo 3 of 4, of hbo of universiteit? Dan hebt u 10 jaar om uw studiefinanciering op te nemen. Dit noemen we de 'diplomatermijn'. De 10 jaar gaan in vanaf de 1e maand dat u geld of reisproduct krijgt.

Van mbo naar hbo

Stapt u over van mbo naar hbo? Dan krijgt u helemaal opnieuw een reisproduct. De maanden die u voor het mbo hebt gehad, tellen niet mee voor het hbo. Ook begint uw diplomatermijn van 10 jaar opnieuw.

Vaak mag u uw reisproduct houden tussen uw oude en nieuwe opleiding. Dit noemen we een 'overbrugging'. Vul hiervoor de wijzigingshulp opleiding in.

Stopzetten

Als u geen recht meer hebt op uw studentenreisproduct, moet u hem stopzetten. Dat gebeurt dus niet automatisch. Onterecht reizen met het studentenreisproduct kost de 1e maand € 78,29 per halve kalendermaand (in 2020 € 75,- per halve kalendermaand). Daarna is de boete € 156,58 per halve kalendermaand (in 2020 € 150,- per halve kalendermaand).

Bijverdienen

Doet u mbo of valt u nog onder het oude stelsel van studiefinanciering? Dan mag u naast uw studentenreisproduct niet te veel bijverdienen.
Onder het leenstelsel maakt het niet uit hoeveel u bijverdient.

Verbergen Sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee