In het kort

Met het studentenreisproduct kunt u gratis of met korting reizen met het openbaar vervoer. U kunt kiezen voor een week- of weekendabonnement. U regelt het studentenreisproduct meteen met uw studiefinanciering. Behalve als u mbo doet en nog geen 18 bent. Dan krijgt u nog geen studiefinanciering. U moet het reisproduct dan apart aanvragen.

Voorwaarden

U krijgt een studentenreisproduct als u een voltijdopleiding doet aan mbo, hbo of universiteit, ook als u nog geen 18 bent.

Ook niet-Nederlanders kunnen het studentenreisproduct krijgen. Kijk bij de nationaliteitsvoorwaarden voor studiefinanciering. Die gelden ook voor het studentenreisproduct.

Lening of gift

  • Doet u mbo 1 of 2? Dan is het studentenreisproduct gratis.
  • Doet u mbo 3 of 4, óf studeert u aan hbo of universiteit? Dan is het studentenreisproduct eerst een lening. Het wordt een gift als u binnen 10 jaar een diploma behaalt. Behaalt u niet op tijd uw diploma? Dan moet u de oovee-lening terugbetalen.
Bedrag oovee-lening per maand
Jaar Bedrag per maand
2020 € 98,72
2019 € 95,51
2018 € 91,62
2017 € 89,07
2016 € 99,66
2015 € 98,11
2014 € 102,29
2013 € 98,79
2012 € 91,17
2011 € 82,34
2010 € 83,87

Hoelang recht?

Hoelang u recht hebt op het studentenreisproduct, hangt af van uw opleiding.

Hoelang recht: mbo

Doet u mbo 1 of 2? Dan krijgt u het studentenreisproduct zolang u staat ingeschreven op dit niveau.

Doet u niveau 3 of 4, dan krijgt u maximaal 7 jaar reisproduct. Hebt u al eerder studiefinanciering of een reisproduct gehad voor een andere opleiding op mbo niveau 3 of 4? Dan gaan deze maanden af van het totaal.

In Mijn DUO kunt u zien op hoeveel maanden reisproduct u nog recht hebt.

Hoelang recht: hbo of universiteit

Voor hbo of universiteit hebt u 5 jaar recht op het studentenreisproduct. Duurt uw opleiding langer dan 4 jaar? Dan kunt u meer dan 5 jaar recht hebben op het studentenreisproduct. Let daarbij op het volgende:

  • Hebt u eerder studiefinanciering of een reisproduct gehad voor een andere opleiding in het hoger onderwijs? Dan gaan deze maanden af van het totaal.
  • Wanneer u langer over uw bacheloropleiding doet, loopt uw studiefinanciering door. Maar u verbruikt dan al financiering en reisproduct die bedoeld waren voor de aansluitende masteropleiding.

In Mijn DUO kunt u zien op hoeveel maanden reisproduct u nog recht hebt.

Binnen 10 jaar opnemen

Het reisproduct hoort bij studiefinanciering. Doet u mbo 3 of 4, of hbo of universiteit? Dan hebt u 10 jaar om uw studiefinanciering op te nemen. Dit noemen we de 'diplomatermijn'. De 10 jaar gaan in vanaf de 1e maand dat u geld of reisproduct krijgt.

Van mbo naar hbo

Stapt u over van mbo naar hbo? Dan krijgt u helemaal opnieuw een reisproduct. De maanden die u voor het mbo hebt gehad, tellen niet mee voor het hbo. Ook begint uw diplomatermijn van 10 jaar opnieuw.

Vaak mag u uw reisproduct houden tussen uw oude en nieuwe opleiding. Dit noemen we een 'overbrugging'. Vul hiervoor de wijzigingshulp opleiding in.

Stopzetten

Als u geen recht meer hebt op uw studentenreisproduct, moet u hem stopzetten. Dat gebeurt dus niet automatisch. Onterecht reizen met het studentenreisproduct kost de 1e maand € 75,- per halve kalendermaand, daarna € 150,- per halve kalendermaand.

Bijverdienen

Doet u mbo of valt u nog onder het oude stelsel van studiefinanciering? Dan mag u naast uw studentenreisproduct niet te veel bijverdienen.
Onder het nieuwe stelsel voor hbo en universiteit ('leenstelsel') maakt het niet uit hoeveel u bijverdient.

Verbergen Sluiten
Wat vind je van de website?

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee