Reguliere bekostiging

Beslisregels statustoekenning Rijksbijdrage

Het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 bepaalt hoe de rijksbijdrage voor instellingen in het hoger onderwijs wordt berekend. Het aantal bekostigde inschrijvingen en graden speelt daarbij een belangrijke rol.

Het document Beslisregels statustoekenning Rijksbijdrage ho beschrijft het statustoekenningsproces. Daarin staat welke inschrijvingen en graden voor bekostiging in aanmerking komen.

Beslisregels statustoekenning subsidie vraagfinanciering

Beslisregels voor deelnemende instellingen aan het experiment vraagfinanciering ho.