Naar Fuseren

Intersectorale fusie

Besturenfusies en scholenfusies uit verschillende onderwijssectoren zijn intersectorale fusies. Dit geldt ook wanneer er bij een fusie een bestuur betrokken is dat al scholen uit meerdere onderwijssectoren in stand houdt.

Toetsplicht

Intersectorale fusies zijn altijd toetsplichtig voor inhoudelijke toetsen. Toetsdrempels gelden niet.

DUO bepaalt voor welke sector de fusie de belangrijkste gevolgen heeft en stuurt de aanvraag naar de betreffende adviescommissie. De commissie stemt haar advies af met de andere relevante commissie of commissies.

Toetscriteria

Voor intersectorale fusies zijn geen specifieke toetscriteria. De commissies passen de criteria toe voor de betrokken onderwijssectoren. Zo zijn onder meer van toepassing:

 • bestuurlijke variëteit van betrokken sectoren
 • doorstroming leerlingen tussen sectoren
 • toegankelijkheid onderwijsvoorzieningen

Voor een fusie hebt u altijd een voorafgaand goedkeurend besluit van de minister nodig.

Adviescommissies
 • Voor fusies in het beroepsonderwijs adviseert de Commissie Macrodoelmatigheid mbo (CMMBO).
 • Bij fusies in het hoger onderwijs is dat de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO).
Fusie-effectrapportage kiezen

Intersectorale fusie beroepsonderwijs en hoger onderwijs: Dit komt zelden voor. Besturen vullen de FER in voor beide sectoren. DUO overlegt met beide commissies wie het advies uitbrengt en welke toetscriteria gelden.

Aanvragen

 1. Log in op Mijn DUO en gebruik het formulier Aanvraag fusietoets.
 2. Voeg aan uw aanvraag toe:
  • een fusie-effectrapportage (FER)
  • een schriftelijke verklaring van instemming van de medezeggenschapsraden of de universiteitsraden (bijzonder universiteit) met de voorgenomen fusie (ho)
 3. Voeg andere relevante informatie toe. Bijvoorbeeld:
  • achtergrondinformatie fusieproces
  • redenen om te fuseren (financieel, krimp)

Na uw aanvraag

U krijgt direct per e-mail een bevestiging en een referentienummer. Dit geldt als bewijs voor uw aanvraag. 

De toetscommissies kunnen aanvullende informatie opvragen. De minister neemt uiterlijk 13 weken na de aanvraag een besluit. Deze termijn kan één keer met 13 weken worden verlengd.

Regelgeving

Meer informatie over intersectorale fusies vindt u in de  Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs 2017 Link opent externe pagina  

Meer informatie over de toetstermijn en verlenging van een fusie aanvraag vindt u in artikel 16.16c van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.  Link opent externe pagina

Contact

U kunt uw vraag telefonisch of per mail stellen. 

Mailen

Stel uw vraag via ico@duo.nl. Vermeld uw instellingscode of bestuursnummer. We beantwoorden uw mail binnen 5 werkdagen.

Bellen

U kunt ons bellen op 070 757 51 33 op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur. 

Terugbelverzoek

Kunnen we u terugbellen? Mail dan naar ico@duo.nl en zet bij het onderwerp: terugbelverzoek. Vermeld in de mail uw naam, telefoonnummer en eventueel instellingscode. We bellen u vandaag of de volgende werkdag terug.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee