Naar Niet-bekostigd onderwijs

Graadverlening aan instelling voor niet-bekostigd onderwijs

Instellingen voor niet-bekostigd onderwijs kunnen de bevoegdheid aanvragen om graden te verlenen.

Erkenning door minister

Instellingen voor niet-bekostigd onderwijs hebben de mogelijkheid onderwijs met graadverlening aan te bieden. Zij kunnen erkenning voor de deugdelijkheid van hun opleidingen aanvragen. Na goedkeuring door de minister wordt hieraan een wettelijke graad verbonden.

Toestemming minister na advies Inspectie

De minister verleent toestemming als:
  • de financiële en bestuurlijke continuïteit en de kwaliteit van het te verzorgen onderwijs voldoende zijn gewaarborgd.
  • de naleving van de wettelijke voorschriften door de aanvrager voldoende is gewaarborgd.
  • de minister een positief advies van de Inspectie van het Onderwijs heeft gekregen.

De minister neemt binnen 16 weken een besluit.

Wat moet u doen?

U moet per brief uw verzoek en de bijbehorende documenten sturen naar:

DUO
Afdeling Productie 1-Voorzieningenplanning
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

In artikel 4 van de Beleidsregel Link opent externe pagina ziet u om welke documenten het gaat.

Regelgeving

Kijk voor meer informatie in de Beleidsregel bevoegdheid graadverlening hoger onderwijs. Link opent externe pagina  Zie voor de wettelijke basis artikel 6.9 Link opent externe pagina  van Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

Contact

U kunt uw vraag telefonisch of per mail stellen. 

Mailen

Stel uw vraag via ico@duo.nl. Vermeld uw instellingscode of bestuursnummer. We beantwoorden uw mail binnen 5 werkdagen.

Bellen

U kunt ons bellen op 070 757 51 33 op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur. 

Terugbelverzoek

Kunnen we u terugbellen? Mail dan naar ico@duo.nl en zet bij het onderwerp: terugbelverzoek. Vermeld in de mail uw naam, telefoonnummer en eventueel instellingscode. We bellen u vandaag of de volgende werkdag terug.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee