Nieuwe aanspraak op studiefinanciering

Moet de student stoppen met zijn opleiding vanwege een handicap of chronische ziekte? Dan kan de student volledig nieuwe aanspraak op studiefinanciering krijgen. Zo kan hij ondanks zijn beperking alsnog een diploma halen voor een nieuwe, wel passende opleiding.

Voorwaarden

 • De handicap of chronische ziekte van de student is ontstaan, verergerd, of geconstateerd tijdens het volgen van de oude opleiding.
 • Door de handicap of chronische ziekte kan de student het diploma voor de oude opleiding niet halen. Het is dan ook de oude opleiding die tekent voor dit verzoek.
 • De nieuwe opleiding geeft recht op studiefinanciering.

Gevolgen toekenning voor student

 • De student heeft opnieuw 10 jaar de tijd voor het halen van een diploma en het opnemen van zijn recht op studiefinanciering.
 • Mbo: de student heeft opnieuw recht op prestatiebeurs, gevolgd door een leenfase van 3 jaar.
 • Ho: de student heeft opnieuw recht op prestatiebeurs voor de opleidingsduur van de nieuwe opleiding, gevolgd door een leenfase van 3 jaar.
 • De student heeft opnieuw recht op studentenreisproduct: in het mbo 7 jaar, in het ho de opleidingsduur + 1 jaar.
 • De student kan opnieuw een verzoek indienen voor een voorziening voor de  prestatiebeurs.
 • De prestatiebeurslening van de oude opleiding vervalt, inclusief de lening van het studentenreisproduct.
 • De eventuele rentedragende lening voor de oude opleiding vervalt.
 • Eventuele verwijtbare schulden blijven wel bestaan.
Verbergen Sluiten Tonen
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee