Verzuim

In het kort

U bent wettelijk verplicht om ongeoorloofd verzuim te melden. Op welke manieren u verzuim kunt melden of afhandelen, verschilt per sector.

Wat gebeurt er met een melding?

De verzuimmelding komt in het verzuimregister bij DUO. DUO zorgt dat de melding terechtkomt bij de gemeente waar de leerling woont. Vervolgens haalt een leerplichtambtenaar de melding op uit het verzuimregister. Het doel is om de leerling zo snel mogelijk weer naar school te laten gaan. In het LAS, Mijn DUO of administratiepakket is te zien wat de leerplichtambtenaar doet met de melding.