Kalender

Nieuws

Naar Verzuim

VSV-effectrapportage

De RMC-medewerker levert elk jaar uiterlijk 15 december de VSV-effectrapportage in bij DUO. Deze rapportage bevat gegevens over voortijdig schoolverlaters en de prestatiesubsidie van het afgelopen schooljaar.

VSV-effectrapportage inleveren

In september plaatsen we op deze pagina een bestand voor de VSV-effectrapportage.

 1. Download in september 2020 het bestand 'VSV-effectrapportage'.
 2. Vul in dit bestand de gevraagde gegevens in.
  • Is uw RMC-regio onderverdeeld in subregio’s? 
   Vul dan voor elke subregio een apart bestand in. De RMC-coördinator is verantwoordelijk voor het aanleveren van alle gegevens.
  • Wilt u een toelichting opnemen bij een veld dat zich daar niet voor leent?
   Voeg deze toelichting dan in een Word-bestand als bijlage toe aan de VSV-effectrapportage.
 3. Mail uiterlijk 15 december 2020 de ingevulde 'VSV-effectrapportage 2019-2020' naar vsv-effectrapportage@duo.nl.

Inzicht in effect

De VSV-effectrapportages geven het ministerie van OCW inzicht in het effect van de regionale aanpak van voortijdig schoolverlaters en de prestatiesubsidie. U leest hier meer over in de Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2020-2024.

Meer informatie

Op Rijksoverheid staan vragen en antwoorden over de VSV-effectrapportage. Voor overige vragen over de leerplichttelling en de VSV-effectrapportage neemt u contact op met het Ico.