Naar Fuseren

Fusietoets

In het hoger onderwijs doen zich bestuurlijke en institutionele fusies vooral in de sector hbo voor. De commissie doelmatigheid hoger onderwijs Link opent externe pagina (CDHO) toetst alle fusies inhoudelijk en adviseert de minister.

Fusiecriteria

De CDHO voert ook de macrodoelmatigheidstoets in het hoger onderwijs uit. De instellingen zijn bekend met de criteria die een rol spelen en die de CDHO hanteert. Kernpunt bij een fusie is hoe het opleidingenaanbod zich ontwikkelt:

  • Is er voldoende spreiding van voorzieningen gewaarborgd?
  • Is er voldoende diversiteit en keuzevrijheid?

Aanvragen

  1. Log in op Mijn DUO en gebruik het formulier Aanvraag fusietoets.
  2. Voeg toe:
    • een fusie-effectrapportage (FER), zie het document hieronder.
    • een schriftelijke verklaring van instemming van de medezeggenschapsraden of universiteitsraden met de voorgenomen fusie.

Na uw aanvraag

U krijgt direct per e-mail een bevestiging en een referentienummer. Dit geldt als bewijs voor uw aanvraag.

De commissie doelmatigheid hoger onderwijs kan aanvullende informatie opvragen en streeft naar een advies binnen 10 weken. De minister neemt uiterlijk 13 weken na de aanvraag een besluit. Deze termijn kan één keer met 13 weken worden verlengd.

Regelgeving

Meer informatie over de fusietoets vindt u in de Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs 2017 Link opent externe pagina  

Meer informatie over de toetstermijn en verlenging van een fusie aanvraag vindt u in artikel 16.16c van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.  Link opent externe pagina

Contact

U kunt uw vraag telefonisch of per mail stellen. 

Mailen

Stel uw vraag via ico@duo.nl. Vermeld uw instellingscode of bestuursnummer. We beantwoorden uw mail binnen 5 werkdagen.

Bellen

U kunt ons bellen op 070 757 51 33 op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur. 

Terugbelverzoek

Kunnen we u terugbellen? Mail dan naar ico@duo.nl en zet bij het onderwerp: terugbelverzoek. Vermeld in de mail uw naam, telefoonnummer en eventueel instellingscode. We bellen u vandaag of de volgende werkdag terug.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee