CROHO

CROHO bevat gegevens van vroegere, actuele en toekomstige opleidingen. De instellingen zijn zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van juiste en actuele gegevens in CROHO.

Over CROHO

Instellingen in het hoger onderwijs kunnen opleidingsgegevens laten registreren in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO). Deze registratie is een voorwaarde:

  • voor de bekostiging van opleidingen aan bekostigde instellingen
  • om studiefinanciering toe te kennen aan de studenten
  • voor het verlenen van graden en titels door de instelling.

Raadplegen en downloaden

U kunt het CROHO-register downloaden of op internet raadplegen. Online wordt het CROHO dagelijks bijgewerkt. De downloadbestanden worden iedere maandag bijgewerkt.

Raadplegen CROHO (opent nieuw venster)
Handleiding CROHO (pdf 432kb)
   
Downloaden actueel CROHO in EXCEL (zip 11712kb)
Downloaden actueel CROHO in ASCII (zip 1751kb)

Filteren op studiecodes

In het excel- of ascii-bestand kunt u filteren op studiecodes. Elke opleiding heeft een eigen studiecode. Afhankelijk van de soort opleiding bevindt de studiecode zich in een bepaalde serie, zie in het bestand hieronder.

Studiecodes (pdf 9kb)

a-CROHO

a-CROHO is een webapplicatie voor het doorgeven van opleidingsgegevens aan CROHO. Instellingen kunnen alleen hun eigen opleidingen raadplegen en muteren.

De beheerder van uw instelling voor de beveiligde site kan een autorisatie voor a-CROHO aanvragen. Uw medewerkers krijgen dan toegang tot a-CROHO via de beveiligde site.

Graad en graadtoevoegingen

Met ingang van september 2016 zijn de graadtoevoegingen in het CROHO aan opleidingen geregistreerd. Dit is voor zowel het hbo als het wo bij de graden Bachelor en Master.

In afstemming met de instellingen heeft DUO een eerste vulling gedaan van de graadtoevoegingen. Hierover heeft iedere instelling informatie ontvangen via de mail. Vanaf nu kunnen onderwijsinstellingen zelf de graadtoevoeging registreren in CROHO (via CROHO) met een datum- begin – periode waarop de graadtoevoeging voor het eerst mag worden toegekend.

  • Hbo: Volgens wet –en regelgeving worden alleen de graadtoevoegingen geregistreerd bij hbo-opleidingen zoals die staan op de 'Referentielijst internationale herkenbaarheid titulatuur hoger beroepsonderwijs'. Daarnaast geldt als voorwaarde voor registratie dat de betreffende opleidingen daarvoor zijn goedgekeurd door de NVAO. De NVAO heeft de opleidingen aan de verschillende instellingen toegekend aan een cluster. De graadtoevoeging met bijbehorende opleiding wordt goedgekeurd indien minimaal 70% van die geclusterde opleidingen geaccrediteerd is. Voldoet de cluster waartoe de opleiding behoort hier niet aan? Dan wordt de graadtoevoeging die voor die afgeronde opleiding wordt afgegeven door de instellingen niet in het CROHO opgenomen.
  • Wo: Volgens wet- en regelgeving geeft de instelling zelf aan welke graadtoevoeging geldt bij een opleiding. Hierbij kan alleen een (of twee) van de graadtoevoegingen “of Arts”, “of Science” of “of Laws” van toepassing zijn.

Gegevens toevoegen en wijzigen

Gebruik de onderstaande stroomschema’s als u gegevens wilt toevoegen of wijzigen in CROHO. Zo weet u zeker dat uw wijziging zo snel mogelijk wordt verwerkt.
Stroomschema wijzigen opleiding (pdf 32kb)
Stroomschema nieuwe opleiding (pdf 31kb)
Stroomschema beëindigen opleiding (pdf 26kb)
Stroomschema nieuwe vestigingsplaats (pdf 27kb)
Stroomschema nieuwe instelling (pdf 25kb)
Handleiding a-CROHO (pdf 969kb)

Geen toegang tot a-CROHO

Heeft u geen toegang tot a-CROHO? Of wilt u een wijziging doorgeven die nog niet mogelijk is via a-CROHO? Gebruik dan de onderstaande formulieren.

Formulier aanmelden of wijzigen opleiding (pdf 136kb)
Formulier aanmelden nieuwe instelling (pdf 81kb)
Formulier aanmelden nieuwe vestigingsplaats (pdf 84kb)