CROHO

CROHO bevat gegevens van vroegere, actuele en toekomstige opleidingen. De instellingen zijn zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van juiste en actuele gegevens in CROHO.

Over CROHO

Instellingen in het hoger onderwijs kunnen opleidingsgegevens laten toevoegen in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO). Deze registratie is een voorwaarde:

  • voor de bekostiging van opleidingen aan bekostigde instellingen
  • om studiefinanciering toe te kennen aan de studenten
  • voor het verlenen van graden en titels door de instelling.

Raadplegen en downloaden

U kunt het CROHO-register downloaden of op internet raadplegen. Online wordt het CROHO dagelijks bijgewerkt. De downloadbestanden worden iedere maandag bijgewerkt.

Gewijzigde indeling CROHO-bestanden

Per 1 januari 2019 is de indeling van de CROHO-bestanden gewijzigd. Dit komt door de invoering van de Wet accreditatie op maat. Lees meer in de toelichting en bestandsindeling v2019. U vindt deze in de downloadbestanden.

Raadplegen CROHO (opent nieuw venster)
Handleiding CROHO (693Kb, pdf)

Downloaden actueel CROHO in Excel (15660Kb, zip)
Downloaden actueel CROHO in ASCII (2108Kb, zip)

Joint afstudeerrichting

Een joint afstudeerrichting wordt verzorgd door een Nederlandse instelling samen met 1 of meerdere Nederlandse of buitenlandse instellingen in het hoger onderwijs of een vergelijkbaar onderwijsniveau.

Op dit moment kan DUO de gegevens van de joint afstudeerrichtingen niet in het CROHO vastleggen. Daarom hebben DUO en de instellingen die deze afstudeerrichtingen aanbieden besloten om deze informatie in het pdf bestand ‘Joint afstudeerrichting’ aan te bieden. Dit bestand past DUO aan als er wijzigingen zijn doorgevoerd.

Joint afstudeerrichting (61Kb, pdf)

Filteren op studiecodes

In het excel- of ascii-bestand kunt u filteren op studiecodes. Elke opleiding heeft een eigen studiecode. Afhankelijk van de soort opleiding bevindt de studiecode zich in een bepaalde serie, zie in het bestand hieronder.

Studiecodes (9Kb, pdf)

a-CROHO

a-CROHO is een webapplicatie voor het doorgeven van opleidingsgegevens aan CROHO. Instellingen kunnen alleen hun eigen opleidingen raadplegen en muteren. De beheerder van Mijn DUO van uw instelling kan een autorisatie voor a-CROHO aanvragen. Uw medewerkers krijgen dan toegang tot a-CROHO via Mijn DUO.

Gegevens toevoegen en wijzigen

Gebruik de onderstaande stroomschema’s als u gegevens wilt toevoegen of wijzigen in CROHO. Zo weet u zeker dat uw wijziging zo snel mogelijk wordt verwerkt.
Stroomschema wijzigen opleiding (36Kb, pdf)
Stroomschema nieuwe opleiding (35Kb, pdf)
Stroomschema beëindigen opleiding (28Kb, pdf)
Stroomschema nieuwe vestigingsplaats (28Kb, pdf)
Stroomschema nieuwe instelling (27Kb, pdf)
Handleiding a-CROHO (726Kb, pdf)

Geen toegang tot a-CROHO

Hebt u geen toegang tot a-CROHO? Of wilt u een wijziging doorgeven die nog niet mogelijk is via a-CROHO? Gebruik dan de onderstaande formulieren.

Formulier aanmelden of wijzigen opleiding (130Kb, pdf)
Formulier aanmelden nieuwe instelling (81Kb, pdf)
Formulier aanmelden nieuwe vestigingsplaats (84Kb, pdf)