Op weg naar duurzame verantwoording

Lees meer over digitaal verantwoorden en het vernieuwde XBRL Onderwijsportaal

Naar In het kort

Jaarverslaggeving indienen

  1. In het kort
  2. Jaarverslag indienen op papier
  3. Digitaal jaarcijfers aanleveren in XBRL
  4. XBRL handleiding en invulinstructies

Digitaal jaarcijfers aanleveren in XBRL

Uw jaarverslag levert u op papier aan. Uw jaarcijfers moet u digitaal bij DUO aanleveren. Dit doet u via het XBRL Onderwijsportaal.

U kunt in het portaal een nieuwe rapportage aanmaken of verdergaan met een rapportage dat u eerder heeft opgeslagen. Pas als u in het portaal een rapportage verzendt, verstuurt u de gegevens naar DUO.

XBRL handleiding en invulinstructies

Het volledige beeld van de rapportages en de eisen vindt u in de NT16 OCW Taxonomie. Kijk voor alle informatie op XBRL handleiding en invulinstructies.

Rapport verzenden via XBRL-portaal

  1. Log in op het XBRL-portaal met eHerkenning. Gebruik voor het portaal een actuele en bijgewerkte versie van uw browser. Gebruik bij voorkeur één van de volgende browsers: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge of Safari.
  2. Maak een nieuw rapport, ga verder met een onderhanden rapport of upload een bestaand rapport (in XBRL-formaat).
  3. Na het verzenden van de rapportage, ziet u in het portaal of de rapportage goed is aangekomen. U krijgt geen ontvangstbevestiging meer via e-mail.
Het aantal gebruikers dat tegelijk op het XBRL-portaal kan inloggen is beperkt. Houdt hier rekening mee.

Fout gemaakt?

U kunt tot 1 juli uw gegevens aanpassen. In de handleiding staat hoe u een rapportage kunt corrigeren. Als de fouten ook in de papieren versie van het jaarverslag staan, moet u ook deze corrigeren en opnieuw opsturen.

Continuïteitsparagraaf

U moet ook de continuïteitsparagraaf uit het jaarverslag digitaal aan DUO leveren. Ga hiervoor naar het XBRL onderwijsportaal Link opent externe pagina . In de continuïteitsparagraaf informeert het schoolbestuur over het huidige verslagjaar, de komende 3 jaren en in sommige gevallen de komende 5 verslagjaren.

WNT-gegevens

De Wet normering topinkomens (WNT) regelt de hoogte van beloningen en ontslagvergoedingen van topfunctionarissen in het onderwijs. U moet deze informatie digitaal doorgeven. Log hiervoor in op het XBRL onderwijsportaal.

Kijk voor meer informatie over de WNT en de wet- en regelgeving op topinkomens.nl Link opent externe pagina .

Onderwijsgerelateerde, cultuur-, media- en emancipatie instellingen

Onderwijsgerelateerde, cultuur-, media- en emancipatie instellingen die geen jaarcijfers hoeven in te dienen, doen een afzonderlijke rapportage via het XBRL onderwijsportaal Link opent externe pagina .

Zij vullen de rapportage ‘OCW Wet normering topinkomens 2021’ in.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee