Plannen correctie

Afnames met open vragen moeten gecorrigeerd worden door een 1e corrector. Bij sommige examens is ook een 2e corrector nodig. De 1e en 2e correctie kunnen tegelijk gebeuren. De afnameplanner koppelt de corrector(en) aan de afname en geeft de afname vrij voor correctie.

Corrector(en) koppelen aan afname

Is er tijdens het plannen van de afname nog geen corrector aan de afname gekoppeld? Dan doet de afnameplanner dit nadat de afname is afgesloten door de afnameleider:

  1. Kies ‘Wijzigen’ in het detailoverzicht van de afnamegroep.
  2. Selecteer de corrector op het tabblad ‘Correctie’.
  3. Doorloop de rest van de gegevens en sla ze op.

Wijzigen corrector

Zolang de correctie nog niet is gesloten, kunt u de corrector(en) nog wijzigen. Ook als hij al is begonnen met het corrigeren. Al gecorrigeerde vragen blijven bewaard. De nieuwe corrector kan wel de correcties aanpassen.

  1. Wilt u de corrector(en) wijzigen? Kies in het overzicht met detailgegevens voor ‘Wijzigen’.
  2. Kies de nieuwe corrector in het tabblad ‘Correctie’, doorloop de rest van de gegevens en sla ze op.

Informeer de corrector voordat u een nieuwe corrector aan de afname koppelt. Zo voorkomt u dubbel werk.

Vrijgeven voor correctie

Als de afname is afgesloten door de afnameleider, kiest u ‘Vrijgeven voor correctie’ in het detailoverzicht. De corrector krijgt een e-mail over de afname die hij moet corrigeren.

Verbergen Sluiten Tonen
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee