Naar Examens

Oefenexamens

Voor het oefenen van examens zijn er verschillende mogelijkheden.

Oude examens gebruiken

Oude examenopgaven staan op cito.nl, examenblad.nl en alleexamens.nl. Examenopgaven voor visueel beperkte kandidaten staan op eduvip.nl. Kandidaten kunnen ook oefenen met Facet. Facet is een digitaal systeem voor het afnemen van toetsen en examens.

Daisy audio-cd’s

Daisy audio-cd's kunt u bestellen door te mailen naar Dedicon: klantenservice@dedicon.nl. Vermeld uw naam- en adresgegevens. Geef ook aan of het oefenexamen voor een blinde, slechtziende of dyslectische kandidaat is.
Vanaf het examen 2017 ontvangen scholen standaard bij elk examenvak een cd met pdf voor spraaksynthese en Daisy audio cd. Deze cd’s kunt u als oefenmateriaal gebruiken.