Naar Onderwijsaanbod

Beroepsgericht keuzevak aanvragen

  1. Voornemen melden
  2. Aanvragen

Voornemen melden

Leerlingen in de bovenbouw van de beroepsgerichte en gemengde leerwegen vullen hun profiel aan met beroepsgerichte keuzevakken. Deze keuzevakken helpen bij een betere aansluiting op het mbo en op de arbeidsmarkt. U kunt zelf een nieuw keuzevak ontwikkelen.

U meldt een nieuw keuzevak aan bij DUO. Na een positief advies werkt u het verder uit en vraagt u een nieuw beroepsgericht keuzevak aan. Wilt u per 1 augustus een keuzevak aanbieden dan moet u voor 1 oktober van het voorafgaande jaar een aanvraag indienen. Daarna volgt registratie in de landelijke lijst van keuzevakken.

Alle stappen staan ook in een infographic op nieuwvmbo.nl Link opent externe pagina

Advies

Als u eerst contact opneemt met Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO), krijgt u advies over de haalbaarheid. Ook kan het SLO helpen bij de procedure. Stuur een e-mail naar: vmbo@slo.nl.

Voorwaarden

  • Het bestuur informeert de medezeggenschapsraad vooraf. 
  • U ontwikkelt het vak samen met regionale marktpartijen.
  • Het voldoet aan de eisen van het Besluit profielen vmbo.
  • De leerwegen voor het keuzevak zijn duidelijk vastgesteld.

Voornemen melden

  1. Log in op Mijn DUO. 
  2. Gebruik 'Melding voornemen tot ontwikkeling van een nieuw beroepsgericht keuzevak' of Meldingsformulier beroepsgericht keuzevakken vmbo'.
  3. Voeg de bijlagen toe voor advies naar DUO. 

Formulier tijdelijk opslaan? Klik op 'Nu bewaren'. Bijlagen moet u wel opnieuw uploaden.

Na uw melding

In Mijn DUO zijn formulieren digitaal en voor een deel al ingevuld. U krijgt direct na het versturen een bevestiging en een referentienummer. Dit geldt als bewijs voor uw melding.

De commissie keuzevakken vmbo beoordeelt de melding en geeft advies aan DUO. Binnen 6 weken na de melding ontvangt u van DUO een reactie.

Is het advies positief, dan krijgt u suggesties hoe u het beroepsgerichte keuzevak verder kunt uitwerken. Bij een negatief advies, krijgt u de argumenten van de commissie. U kunt daarna een nieuwe, aangepaste melding doen.

Inloggen lukt niet

Hebt u nog geen toegang tot Mijn DUO en wilt u toch een voornemen melden? Gebruik dan het pdf-formulier en stuur het per post naar DUO.

Regelgeving

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee