Naar Onderwijsaanbod

Samenwerking vo-vavo

Vo-leerlingen kunnen het onderwijs waarvoor zij staan ingeschreven, volgen aan het vavo. Het schoolbestuur beslist hierover.

Om welke leerlingen gaat het?

Leerlingen van 16 en 17 jaar die:

  • volgens het bestuur een grotere kans hebben om een diploma of volgend diploma te behalen als zij vavo volgen in plaats van vo
  • zijn gezakt voor een eindexamen. Zij kunnen voor 1 of meer vakken vavo-onderwijs volgen in plaats van vo

Leerlingen van 18 jaar of ouder die:

  • ononderbroken in het vo ingeschreven zijn geweest en een grotere kans hebben om een diploma of volgend diploma te behalen als ze vavo volgen
  • zijn gezakt voor een eindexamen. Zij kunnen voor 1 of meer vakken vavo-onderwijs volgen in plaats van vo

Leerlingen van 16 en 17 jaar die:

  • geslaagd zijn voor hun eindexamen van het vwo, havo of vmbo tl of gl en ook,
  • volgens het bestuur meer kans hebben op vervolgonderwijs van hun keuze als zij aan het vavo onderwijs volgen en examen doen in 1 of meer vakken. Dit moet wel op het niveau zijn van de schoolsoort of leerweg waarin zij al met goed gevolg eindexamen hebben afgelegd (ook wel profielverbreders en profielverbeteraars genoemd).

Inschrijven leerling

Leerlingen die onderwijs volgen op het vavo, worden door de vo-school op de teldatum (1 oktober) als werkelijk schoolgaand ingeschreven. De vo-school schrijft deze leerlingen in op opleidingscodes. Bekijk het overzicht opleidingscodes voor de juiste opleidingscode.

Overzicht opleidingscodes

Leerlingen die nog nooit een volledig eindexamen hebben afgelegd
Opleidingscode Omschrijving
4011 vwo-atheneum vavo
4021 vwo-gymnasium vavo
4031 havo-vavo
4040 vmbo-tl vavo
4050 vmbo-tl vavo lwoo

Leerlingen die gezakt zijn
Opleidingscode Omschrijving
4016 vwo-atheneum vavo na gezakt
4026 vwo-gymnasium vavo na gezakt
4036 havo-vavo na gezakt
4045 vmbo-tl vavo na gezakt
4055 vmbo-tl vavo lwoo na gezakt

Leerlingen van 16 of 17 jaar die het profiel verbeteren of verbreden
Opleidingscode Omschrijving
4017 vwo-ath naar vavo teruggekeerd geslaagd
4027 vwo-gym naar vavo teruggekeerd geslaagd
4037 havo naar vavo teruggekeerd geslaagd
4046 vmbo-tl naar vavo teruggekeerd geslaagd
4056 lwoo vmbo-tl naar vavo teruggekeerd geslaagd

Hoeveel bekostiging ontvangt u?

100% bekostiging

U ontvangt 100% bekostiging voor leerlingen die nog nooit een volledig eindexamen hebben afgelegd en het diploma aan een vavo gaan halen. Hieronder vallen ook de leerlingen die gespreid examen doen en na het eerste jaar worden uitbesteed aan het vavo.  

50% bekostiging

U ontvangt 50% bekostiging voor gezakte leerlingen die 1 of meer vakken volgen op het vavo en als het gaat om de 16- en 17-jarige profielverbreders en profielverbeteraars. 

Samenwerkingsovereenkomst

Het bestuur van de vo-school en het bestuur van de vavo-instelling moeten een samenwerkingsovereenkomst opstellen. In deze overeenkomst wordt in ieder geval vastgelegd:

  • wat het doel van de samenwerking is
  • om welke doelgroep het gaat
  • hoe het onderwijsprogramma volgens de samenwerking wordt vormgegeven
  • de overdracht van (een deel van) de bekostiging

Regelgeving

Meer informatie over de regelgeving vindt u in het Uitvoeringsbesluit WVO 2020 Link opent externe pagina .

De opleidingscodes vindt u in de Regeling codetabellen vo, vso en mbo Link opent externe pagina .

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee