Naar Onderwijsvernieuwing

Beroepsgericht keuzevak aanvragen

  1. Voornemen melden
  2. Aanvragen

Voornemen melden

Leerlingen in de bovenbouw van de beroepsgerichte leerwegen en de gemengde vullen hun profiel aan met beroepsgerichte keuzevakken. Deze keuzevakken helpen bij een betere aansluiting op het mbo en op de arbeidsmarkt. U kunt zelf een nieuw keuzevak ontwikkelen.

U meldt een nieuw keuzevak aan bij DUO. Na een positief advies werkt u het verder uit en vraagt u een nieuw beroepsgericht keuzevak aan. Daarna volgt registratie in de landelijke lijst van keuzevakken.

Alle stappen staan ook in een infographic op nieuwvmbo.nl

Wilt u per 1 augustus een keuzevak aanbieden dan moet u voor 1 oktober van het voorafgaande jaar een aanvraag indienen.

Het voornemen

Het is handig om eerst te mailen met Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO): vmbo@slo.nl. Die adviseert u over de haalbaarheid en kunnen u helpen bij de procedure.

Voorwaarden

  • Het bestuur informeert de medezeggenschapsraad vooraf. 
  • U ontwikkelt het vak samen met regionale marktpartijen.
  • Het voldoet aan de eisen van het Besluit profielen vmbo (290Kb, pdf).
  • De leerwegen voor het keuzevak zijn duidelijk vastgesteld.

Raadpleeg voor alle bijzonderheden de Regeling beroepsgerichte keuzevakken vmbo.

Voornemen melden

  1. Log in op Mijn DUO en gebruik 'Melding voornemen tot ontwikkeling van een nieuw beroepsgericht keuzevak' of Meldingsformulier beroepsgericht keuzevakken vmbo'.
    Formulier tijdelijk opslaan? Klik op 'Nu bewaren'. Bijlagen moet u wel opnieuw uploaden.
  2. Voeg de bijlagen toe voor advies naar DUO.

U krijgt direct per e-mail een bevestiging en een referentienummer. Dit geldt als bewijs voor uw melding.

Advies op melding

De commissie keuzevakken vmbo beoordeelt de melding en geeft advies aan DUO. Binnen 6 weken na de melding krijgt u van DUO een brief met advies.

Is het advies positief, dan krijgt u aanbevelingen voor de verdere uitwerking van het beroepsgerichte keuzevak. Een negatief advies bevat de argumenten van de commissie. U mag een aangepaste nieuwe melding doen.

Inloggen Mijn DUO

Handleidingen en formulieren voor het gebruik van Mijn DUO staan onderaan de pagina Inloggen.

Inloggen lukt niet

Hebt u nog geen token voor Mijn DUO en wilt u toch al een voornemen melden? Gebruik dan de pdf-formulier en stuur het per post naar DUO. 

Melding voornemen tot ontwikkelen nieuw beroepsgericht keuzevak vmbo (156Kb, pdf)

Vraag een token voor Mijn DUO via de beheerder van uw organisatie. Digitale formulieren op Mijn DUO zijn deels vooringevuld en u krijgt direct een bevestiging. Op Mijn DUO regelt u uw zaken snel en veilig online.