Fuseren

In het kort

Bij toetsplichtige fusies is geen verplicht advies meer nodig van de Commissie Fusietoets Onderwijs (CFTO). Dit loopt vooruit op de wetswijziging, waarbij de fusietoets in het primair- en voortgezet (speciaal) onderwijs wordt afgeschaft. Tot de wetswijziging geldt alleen een lichte (administratieve) toets.

Vanaf 1 augustus 2018 is daardoor bij fusies sprake van:

 • een niet-toetsplichtige fusie of
 • een fusie met een lichte toets.

Niet-toetsplichtige fusie

Een fusietoets is niet verplicht bij een fusie tot samenwerkingsschool of bij een fusie of overdracht waarbij een school voor praktijkonderwijs is betrokken. Dit doet zich voor bij een:

 • institutionele fusie tussen één vo school en één of meer praktijkscholen;
 • institutionele fusie tussen uitsluitend praktijkscholen;
 • bestuurlijke fusie tussen één bestuur met vo scholen en één of meer besturen met uitsluitend praktijkscholen;
 • bestuurlijke fusie tussen besturen met uitsluitend praktijkscholen.

Bij niet-toetsplichtige fusies zijn er wel verplichtingen en in enkele gevallen aanvullende voorwaarden.

Verwerken niet-toetsplichtige fusie

 1. Maak een fusie-effectrapportage (FER). Gebruik hiervoor het model in de regeling, en neem deze op in uw administratie.
 2. Vraag advies aan de direct betrokken gemeentebesturen (onderdeel van de FER).
 3. Leg de FER voor instemming voor aan de betrokken medezeggenschapsraden.
 4. Stuur de BRIN-mutatieformulieren naar DUO
  Postbus 30205, 2500 GE Den Haag.
  Gaat het om een besturenfusie? Stuur dan de gepasseerde akte van overdracht mee.

Lichte toets

Als een fusie toetsplichtig is, vindt er bij DUO een lichte toets plaats. DUO toetst deze fusie met behulp van de fusie-effectrapportage (FER). DUO beoordeelt of:

 • Het proces zorgvuldig is doorlopen;
 • De medezeggenschapsraden het eens zijn met de fusie.