Naar Stichten en opheffen

Licentie leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) aanvragen

U kunt een nieuwe licentie of de uitbreiding van een licentie aanvragen voor leerwegondersteunend onderwijs.

Nieuwe licentie

Om aanvullende bekostiging te krijgen voor lwoo-leerlingen moet u laten zien dat dit onderwijs zal worden gevolgd door minimaal 40 leerlingen. Lever hiervoor 1 van deze bijlagen aan:

 • Een overzicht met het aantal ingeschreven of doorverwezen leerlingen van de afgelopen 4 schooljaren. Met daarbij een verwijzing voor leerwegondersteunend onderwijs van het samenwerkingsverband. Daarbij moeten ook de herkomstgegevens van deze leerlingen staan.
 • Of, een overzicht van het aantal ingeschreven leerlingen met een verwijzing zoals hierboven met de herkomstgegevens van de leerlingen voor de vestiging in kwestie waarvoor de school de aanvraag doet.

Uitbreiden licentie

Hebt u al een lwoo-licentie, dan kunt u verbreding naar één of meerdere vestigingen aanvragen. Hiervoor hoeft u geen overzicht te geven van het minimum aantal leerlingen.

Aanvragen

 1. Log in op Mijn DUO en gebruik het formulier 'Lwoo aanvragen en uitbreiden'.
 2. Upload de 'bijlagen voor de aanvraag' samen met het formulier.
 3. De aanvraag moet u vóór 1 november doen van het kalenderjaar dat voorafgaat aan het schooljaar waarvoor u lwoo aanvraagt. 

Formulier tijdelijk opslaan? Klik op 'Nu bewaren'. Bijlagen moet u wel opnieuw uploaden.

In Mijn DUO zijn formulieren digitaal en voor een deel al ingevuld. U krijgt direct een bevestiging van uw aanvraag.

Bijlagen voor de aanvraag

Upload bij de aanvraag nieuwe licentie deze documenten:

 1. Een overzicht met het aantal ingeschreven of doorverwezen leerlingen van de afgelopen 4 schooljaren met een verwijzing voor leerwegondersteunend onderwijs van het samenwerkingsverband. Met daarbij de herkomstgegevens van deze leerlingen.
 2. Of, een overzicht van het aantal al ingeschreven leerlingen met een verwijzing zoals hierboven. Met daarbij de herkomstgegevens van de leerlingen voor de vestiging in kwestie waarvoor u de aanvraag doet.
 3. Bij een aanvraag door het bestuur:
  Een verklaring waarin staat dat de meerderheid van de besturen van de overige scholen en scholengemeenschappen in het betrokken samenwerkingsverband akkoord is met de aanvraag.
 4. Bij een aanvraag door samenwerkingsverband:
  Een verklaring dat alle besturen van de overige scholen en scholengemeenschappen in het betrokken samenwerkingsverband akkoord zijn met de aanvraag.

Upload bij de aanvraag uitbreiden licentie het volgende document:

 1. Bij een aanvraag door het bestuur:
  Een verklaring waarin staat dat de meerderheid van de bevoegde gezagsorganen van de overige scholen en scholengemeenschappen in het betrokken samenwerkingsverband akkoord is met de aanvraag.

Lwoo op vestigingen
 • Lwoo alle leerwegen is alleen mogelijk op vestigingen met mavo én ten minste één profiel vbo.
 • Lwoo theoretische leerweg kunt u aanvragen voor vestigingen met mavo, zonder vbo.
 • Lwoo beroepsgerichte leerweg kunt u aanvragen voor vestigingen met vbo, zonder mavo.
Inloggen lukt niet

Nog geen toegang tot Mijn DUO, maar toch al een aanvraag doen per post?

 1. Gebruik het pdf-formulier 'Aanvraag Aanbieden of uitbreiden leerwegondersteunend onderwijs' (lwoo).
 2. Voeg altijd een verklaring toe waarin staat dat de meerderheid van het samenwerkingsverband akkoord is met de aanvraag.
 3. Doe de aanvraag vóór 1 november van het kalenderjaar dat voorafgaat aan het schooljaar waarvoor u lwoo aanvraagt.
 4. Stuur de documenten naar:
  Dienst Uitvoering Onderwijs
  OND/ODS
  Postbus 30205
  2500 GE Den Haag
Regelgeving

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee