Splitsen voortgezet onderwijs

Bij een bekostigingsaanvraag voor voortgezet onderwijs of een scholengemeenschap die ontstaat door splitsing, gelden andere voorwaarden dan voor een nieuwe school:

  • U voert geen belangstellingsmeting uit en u hoeft niet het concept van de school te beschrijven. 
  • U moet wel een splitsingsplan leveren bij de aanvraag.
  • Het aantal leerlingen van de te splitsen school of scholengemeenschap moet op de teldatum voorafgaand aan het kalenderjaar van de aanvraag minimaal gelijk zijn aan tweemaal de stichtingsnorm. 
  • Alle overige voorwaarden voor het stichten van een nieuwe school gelden ook voor een splitsing. Kijk op Maak uw aanvraag compleet.

Splitsingsplan

In het splitsingsplan staan de volgende zaken:

  • Het voedingsgebied van de school of scholengemeenschap, bestaande uit de 4-cijferige postcodegebieden waarin de huidige leerlingen wonen op de teldatum van het jaar voor de aanvraag. Dit gebied verdeelt u over de bestaande en de nieuwe school of scholengemeenschap.
  • Bewijs dat beide scholen voldoen aan de stichtingsnormen op 1 januari van het 11e kalenderjaar na de aanvraag

Berekening voor voldoen aan stichtingsnorm

De gegevens die u nodig hebt om te berekenen of u de stichtingsnorm haalt, kunt u opvragen via een mail naar duo.dienstpostbus.mrvns@duo.nl.

Formule splitsen school

Na het verdelen van het voedingsgebied over de bestaande en nieuwe school of scholengemeenschap maakt u voor allebei een prognose.

Voor de bestaande school of scholengemeenschap doet u dat volgens de formule: e= (f/g)* h

e= het verwachte aantal leerlingen op 1 januari in het 11e kalenderjaar na de aanvraag per schoolsoort, profiel vbo of afdeling havo van de te splitsen school of scholengemeenschap per het aan de te splitsen school of scholengemeenschap toegedeelde viercijferig postcodegebied;
f= het aantal leerlingen van de te splitsen school of scholengemeenschap op 1 oktober voorafgaande aan het jaar van de aanvraag woonachtig in het aan de te splitsen school of scholengemeenschap toegedeelde viercijferig postcodegebied;
g= de basisgeneratie in het aan de te splitsen school of scholengemeenschap toegedeelde viercijferige postcodegebied op 1 januari van het kalenderjaar van aanvraag;
h= de basisgeneratie in het aan de te splitsen school of scholengemeenschap toegedeelde viercijferige postcodegebied op 1 januari in het elfde kalenderjaar na de aanvraag.

Voor de nieuwe school of scholengemeenschap maakt u de prognose volgens de formule: i=(j/k)*l

i= het verwachte aantal leerlingen op 1 januari in het elfde kalenderjaar na de aanvraag per schoolsoort, profiel vbo of afdeling havo van de nieuw te ontstane school of scholengemeenschap per het aan de nieuw te ontstane school of scholengemeenschap toegedeelde viercijferig postcodegebied;
j= het aantal leerlingen van de nieuw te ontstane school of scholengemeenschap op 1 oktober voorafgaande aan het jaar van de aanvraag woonachtig in het aan de nieuw te ontstane school of scholengemeenschap toegedeelde viercijferig postcodegebied;
k= de basisgeneratie in het aan de nieuw te ontstane school of scholengemeenschap toegedeelde viercijferige postcodegebied op 1 januari van het kalenderjaar van aanvraag;
l= de basisgeneratie in het aan de nieuw te ontstane school of scholengemeenschap toegedeelde viercijferige postcodegebied op 1 januari in het elfde kalenderjaar na de aanvraag.

Voorbeeld splitsen school

In het splitsingsplan moet inzichtelijk gemaakt worden hoe het voedingsgebied van de te splitsen School A per postcodegebied verdeeld wordt over de te splitsen School A en de nieuwe School B. Ook moet in het splitsingsplan aangetoond worden of voor beide scholen voldaan wordt aan de stichtingsnorm in het elfde jaar na de aanvraag door het verwachte aantal leerlingen per viercijferig postcodegebied, dat is toegedeeld aan School A of School B, op te tellen.

De 1e stap is het inzichtelijk maken van het voedingsgebied van School A en het aantal leerlingen per postcodegebied. Dit beschrijft de situatie voor de splitsing.

Voedingsgebied en aantal leerlingen per postcodegebied School A

Gemeente Postcode Aantal leerlingen School A op 1 oktober van het jaar voorafgaand aan aanvraag
X 1234 89

1245 93
Y 3412 100

3434 98

3456 87
Z 5612 53
Totaal
520

De 2e stap betreft het verdelen van de postcodegebieden over de overblijvende School A en de nieuwe School B en het maken van de prognose per postcodegebied.

Voor School A geldt de formule: e= (f/g)* h

e= het verwachte aantal leerlingen op 1 januari in het 11e kalenderjaar na de aanvraag van de te splitsen school of scholengemeenschap per viercijferig postcodegebied;
f= het aantal leerlingen van de te splitsen school of scholengemeenschap op 1 oktober voorafgaande aan het jaar van de aanvraag woonachtig in het aan de te splitsen school of scholengemeenschap toegedeelde viercijferig postcodegebied;
g= de basisgeneratie in het aan de te splitsen school of scholengemeenschap toegedeelde viercijferige postcodegebied op 1 januari van het kalenderjaar van aanvraag;
h= de basisgeneratie in het aan de te splitsen school of scholengemeenschap toegedeelde viercijferige postcodegebied op 1 januari in het elfde kalenderjaar na de aanvraag.

De uitkomsten van e worden daarna opgeteld. Dit getal moet hoger zijn dan of gelijk zijn aan de stichtingsnorm voor School A.

School A

Postcode f g h e
1234 89 150 175 104
3434 98 300 400 131
5612 53 75 150 106
Totaal


341

Vervolgens wordt voor School B geldt de formule: i=(j/k)*l

i= het verwachte aantal leerlingen op 1 januari in het elfde kalenderjaar na de aanvraag per schoolsoort, profiel vbo of afdeling havo van de nieuw te ontstane school of scholengemeenschap per het aan de nieuw te ontstane school of scholengemeenschap toegedeelde viercijferig postcodegebied;
j= het aantal leerlingen van de nieuw te ontstane school of scholengemeenschap op 1 oktober voorafgaande aan het jaar van de aanvraag woonachtig in het aan de nieuw te ontstane school of scholengemeenschap toegedeelde viercijferig postcodegebied;k= de basisgeneratie in het aan de nieuw te ontstane school of scholengemeenschap toegedeelde viercijferige postcodegebied op 1 januari van het kalenderjaar van aanvraag;
l= de basisgeneratie in het aan de nieuw te ontstane school of scholengemeenschap toegedeelde viercijferige postcodegebied op 1 januari in het elfde kalenderjaar na de aanvraag.

School B

Postcode j k l i
1245 93 100 150 140
3412 100 250 300 120
3456 87 150 200 116
Totaal


376

Voor beide scholen moet de prognose van het totaal aantal leerlingen in het elfde kalenderjaar na de aanvraag gelijk zijn aan of groter zijn dan de stichtingsnorm voor de betreffende schoolsoort. In dit voorbeeld wordt een school voor mavo gesplitst. De stichtingsnorm voor de mavo is 260 leerlingen. In dit voorbeeld wordt voor zowel School A als School B de stichtingsnorm gehaald. 

Bij splitsing van een scholengemeenschap, moeten per te splitsen schoolsoort de bovenstaande stappen worden doorlopen.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee