Scholen in uitzonderlijke omstandigheden

Iedere vo-school ontvangt basisbekostiging. Daarnaast zijn er scholen met uitzonderlijke omstandigheden. De basisbekostiging houdt geen rekening met hun specifieke situatie. Zij ontvangen daarom aanvullende bekostiging.

Zelf aanvragen

Schoolcampus met een breed onderwijsaanbod

Een school ontvangt aanvullende bekostiging voor een schoolcampus met een breed onderwijsaanbod. Een schoolcampus bestaat uit 2 vestigingen die dicht bij elkaar liggen. De scholen bieden samen het brede onderwijsaanbod aan om zo de scheiding van bepaalde groepen tegen te gaan.

Voorwaarden

Om deze aanvullende bekostiging te ontvangen, moet uw school aan 2 voorwaarden voldoen:
 • De 2 vestigingen die samen een breed onderwijsaanbod aanbieden moeten hemelsbreed dicht bij elkaar liggen. De gemeten afstand is maximaal 300 meter. In de regeling vindt u hoe de afstand wordt berekend.
 • De leerlingen van vbo tot en met vwo komen samen op de vestigingen in de tijd waarin onderwijs gevolgd wordt. Vestigingen voldoen aan deze voorwaarde als:
  • de eerste 2 leerjaren van het vbo tot en met het vwo wordt verzorgd op 1 van de vestigingen, of
  • het 4e leerjaar van het vbo en mavo, het 5e leerjaar van het havo en het 6e leerjaar van het vwo worden verzorgd op 1 van de vestigingen, of
  • het bestuur aantoont dat minimaal 50% van de leerlingen minimaal 20% van hun onderwijstijd binnen het schooljaar onderwijs volgt op beide vestigingen.

Aanvragen

Een bestuur kan per vestiging 1 keer een aanvraag doen.

 1. Vul het formulier ‘Aanvraag aanvullende bekostiging schoolcampus met een breed onderwijsaanbod’ in.
 2. Stuur de aanvraag in voor 1 mei. Aanvragen die OCW na 1 mei ontvangt, worden afgewezen.

Stuur uw aanvraag naar:

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Directie Voortgezet Onderwijs
Postbus 16375
2500 BL Den Haag

Of per e-mail naar: mailboxDGFO@minocw.nl

De minister besluit voor 1 augustus op de aanvraag.

Internationaal georiënteerd voortgezet onderwijs

Scholen die internationaal georiënteerd voortgezet onderwijs (IGVO) willen aanbieden kunnen aanvullende bekostiging aanvragen. U ontvangt dan voor IGVO leerlingen naast reguliere bekostiging, een aanvullend vast bedrag per leerling.

Voorwaarden

 • IGVO-cursussen moeten verbonden zijn aan een vestiging van een school die bekostiging ontvangt.
 • De cursussen IGVO gezamenlijk in alle leerjaren door tenminste 120 leerlingen worden gevolgd.

Aanvragen nieuwe IGVO-cursussen

Het bestuur van uw school moet een aanvraag indienen bij de minister voor 1 november van het jaar dat vooraf gaat aan het schooljaar waarvoor de bekostiging wordt gevraagd. Het bestuur moet bij de aanvraag een onderbouwde prognose inleveren.

Stuur deze aanvraag naar:

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Directie Voortgezet Onderwijs
Postbus 16375
2500 BJ Den Haag

 1. U overlegt vervolgens een afschrift van de aanvraag en de prognose aan de gemeente en de gemeente brengt binnen 4 weken een advies uit aan de minister.
 2. De minister besluit voor 1 februari. 
 3. Als het besluit positief is, dan moet het bestuur uiterlijk op 1 mei melden welke cursus of cursussen op 1 augustus van start gaan.
 4. Pas nadat uw bestuur dit gemeld heeft, verstrekt de minister 2 maanden na die melding een bekostigingsbeschikking aan het bestuur van de school. DUO voegt de elementcode van de cursus aan de instellingscode toe.

Uitbreiding van bestaande IGVO-cursussen

Wanneer een school het aanbod van IGVO-cursussen wil uitbreiden, dan is een schriftelijke mededeling aan de minister voldoende. DUO voegt vervolgens de elementcode van de nieuwe cursus toe aan de instellingscode.

Wanneer aan alle formaliteiten is voldaan ontvangt u de aangevraagde bekostiging voortaan automatisch. Hierna hoeft u niet meer te doen. 

Dutch residents

Voor ‘Dutch residents’ ontvangt u geen aanvullende bekostiging. Dit zijn leerlingen die in Nederland wonen en waarbij er geen noodzaak is om internationaal onderwijs te volgen.

Regelgeving: Beleidsregel IGVO 2021 Link opent externe pagina

Automatisch ontvangen

Uitzonderingsscholen

Een aantal kleine vo-scholen mag openblijven. Deze scholen noemen we uitzonderingsscholen.

Deze uitzonderingsscholen ontvangen aanvullende bekostiging. Het onderwijsaanbod en het aantal leerlingen bepalen de hoogte hiervan. Hoe minder leerlingen op de school, hoe hoger de aanvullende bekostiging. Bekijk het schema in artikel 2 van de regeling Link opent externe pagina om te zien hoe de hoogte van deze bekostiging wordt bepaald.

Nevenvestigingen

Ook nevenvestigingen kunnen voor aanvullende bekostiging voor uitzonderingsscholen in aanmerking komen.

De aanvullende bekostiging wordt bepaald door:

 • het aantal leerlingen dat op de teldatum is ingeschreven
 • het type onderwijs dat zij op de nevenvestiging volgen
De criteria waar scholen en nevenvestigingen aan moeten voldoen vindt u in de B Link opent externe pagina eleidsregel uitzonderingsscholen vo 2013. Link opent externe pagina
Vestigingen met een breed onderwijsaanbod

Vestigingen met een breed onderwijsaanbod zijn vestigingen met de onderwijssoorten vbo tot en met vwo. Leerlingen op deze vestigingen kunnen van brugklas tot en met eindexamen onderwijs volgen. Deze vestigingen zorgen voor een goede doorstroom van leerlingen tussen verschillende onderwijssoorten.

Een vestiging met een breed onderwijsaanbod ontvangt aanvullende bekostiging als (bekostigde) leerlingen op de teldatum staan ingeschreven in:

 • de eerste 2 leerjaren van het vo
 • het 4e leerjaar van het vbo
 • het 4e leerjaar van het mavo
 • het 5e leerjaar van het havo
 • het 6e leerjaar van het vwo

Het bedrag van deze aanvullende bekostiging is gelijk aan het vaste bedrag voor de hoofdvestiging. Scholen ontvangen deze bekostiging automatisch.

Maritiem vbo

Er zijn vbo-scholen die het profiel 'maritiem en techniek' aanbieden. Deze scholen gebruiken opleidingsschepen, simulatoren en gespecialiseerde praktijklokalen, al dan niet in combinatie met een maritieme leeromgeving. Om de hoge kosten van dit profiel te dekken, ontvangen deze scholen aanvullende bekostiging. 

Deze aanvullende bekostiging bestaat uit een bedrag per school en een bedrag per leerling. De scholen ontvangen deze aanvullende bekostiging automatisch.

Gemengde leerweg

Scholen met leerlingen in de gemengde leerweg (gl) van het vmbo, ontvangen naast de basisbekostiging een aanvullend bedrag. Deze leerlingen volgen namelijk naast hun theoretische vakken ook beroepsgerichte vakken. De aanvullende bekostiging bestaat uit een bedrag voor elke leerling die op de teldatum staat ingeschreven in het 3e of 4e jaar van de gemengde leerweg. Scholen ontvangen deze aanvullende bekostiging automatisch. 

Regelgeving

Contact

U kunt uw vraag telefonisch of per mail stellen.

Mailen

Stel uw vraag via ico@duo.nl. Vermeld uw instellingscode of bestuursnummer. We beantwoorden uw mail binnen 5 werkdagen.

Bellen

U kunt ons bellen op 070 757 51 22 op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee