Overgangsregeling

Met ingang van 1 januari 2022 is er een nieuwe manier van bekostigen ingevoerd. Het totale bedrag om het voortgezet onderwijs te bekostigen is gelijk gebleven maar wordt wel anders over de scholen verdeeld. Hierdoor ontstaan herverdeeleffecten. Het herverdeeleffect is voor een school óf . Het bestuur ontvangt een beschikking waarop de herverdeeleffecten van al hun scholen bij elkaar zijn opgeteld.

2 overgangsregelingen

Schoolbesturen krijgen de tijd om zich voor te bereiden op het nieuwe bedrag. Hiervoor zijn 2 overgangsregelingen:

 • algemene overgangsregeling (voor alle besturen)
 • specifieke overgangsregeling (bij negatief herverdeeleffect groter dan 3% )

De overgangsbekostiging van deze regelingen vindt u op 1 beschikking. Deze beschikking vormt samen met de beschikking voor basisbekostiging, het bedrag dat voor een schooljaar is toegekend. Beide beschikkingen moeten in samenhang worden gelezen.

Algemene overgangsregeling

De algemene overgangsregeling geldt voor alle besturen. Via deze overgangsregeling groeien alle schoolbesturen in 4 jaar tijd naar het nieuwe bekostigingsbedrag.

Om voor die overgangsperiode van 4 jaar te berekenen wat een bestuur ontvangt, wordt op grond van de basisbekostiging berekend of er sprake is van een positief of een negatief herverdeeleffect. Aanvullende bekostiging wordt bij de berekening buiten beschouwing gelaten.

Positief herverdeeleffect

Bij een positief herverdeeleffect ontvangt een bestuur op basis van de nieuwe regelgeving een hoger bedrag aan basisbekostiging dan op basis van de oude regelgeving zou worden ontvangen. Tijdens de overgangsperiode van 4 jaar komt hierop elk jaar een correctie in de vorm van overgangsbekostiging, zodat er naar de bekostiging op basis van de nieuwe situatie wordt toegegroeid. Bij een positief herverdeeleffect ontvangt het bestuur een beschikking voor overgangsbekostiging met een bedrag in de min.

Negatief herverdeeleffect

Bij een negatief herverdeeleffect ontvangt een bestuur op basis van de nieuwe regelgeving een lager bedrag aan basisbekostiging dan op basis van de oude regelgeving zou worden ontvangen. Elk jaar komt hierop een correctie in de vorm van overgangsbekostiging zodat er naar de bekostiging op basis van de nieuwe situatie wordt toegegroeid. Bij een negatief herverdeeleffect ontvangt het bestuur een beschikking voor overgangsbekostiging met een bedrag in de plus.

Bedrag herverdeeleffect

Het bedrag van het herverdeeleffect wordt eenmalig vastgesteld. Dit is het derde jaar van de overgangsregeling. Voor 2024 ontvangt een bestuur een correctie op het bedrag met 40% en dit wordt jaarlijks verder op- of afgebouwd.

Welk jaar Bekostigingsjaar Positief herverdeeleffect Negatief herverdeeleffect
1e jaar 2022 - 80% + 80%
2e jaar 2023 - 60% + 60%
3e jaar 2024 - 40% + 40%
4e jaar 2025 - 20% + 20%

De algemene overgangsregeling duurt 4 jaar. Na 4 jaar (op 1 januari 2026) is het bestuur op het niveau van de nieuwe bekostiging. Gedurende deze 4 jaar wordt ook voor de overgangsregeling rekening gehouden met tussentijdse loon- en prijsbijstellingen.

Specifieke overgangsregeling

Heeft het schoolbestuur een negatief herverdeeleffect van meer dan 3%? Dan komt bovenop de algemene overgangsregeling een specifieke overgangsregeling. Deze specifieke overgangsregeling corrigeert het verschil tussen het werkelijke herverdeeleffect en een negatief herverdeeleffect van 3%. De specifieke regeling duurt 5 jaar. 

Voorbeelden

Algemene overgangsregeling: positief herverdeeleffect

Een bestuur ontvangt op basis van de nieuwe regelingen een beschikking voor basisbekostiging van € 5.200.000,- en zou op basis van de oude regeling uitkomen op een basisbekostiging van € 5.000.000,-. Het herverdeeleffect bedraagt dus + € 200.000,-. 

Om toe te groeien naar de nieuwe situatie wordt het herverdeeleffect gecorrigeerd met de beschikking voor overgangsbekostiging. Het bestuur ontvangt een beschikking voor - € 200.000,- x 80% = - € 160.000,-. Dit betekent dat in het 1e jaar (2022) netto € 5.040.000,- wordt ontvangen, een netto stijging van € 40.000,-. 

De jaren daarna wordt er telkens gecorrigeerd met € 40.000,- minder tot het moment dat het eenmalige vastgestelde herverdeeleffect is bereikt, namelijk € 200.000,-. Dit is in het 5e jaar (2026).

Algemene overgangsregeling: negatief herverdeeleffect

Een bestuur ontvangt op basis van de nieuwe regelingen een beschikking voor basisbekostiging van € 4.900.000,- en zou op basis van de oude regeling uitkomen op een basisbekostiging van € 5.000.000,-. Het herverdeeleffect bedraagt dus - € 100.000,-. 

Om toe te groeien naar de nieuwe situatie wordt het herverdeeleffect gecorrigeerd met de beschikking voor overgangsbekostiging. Het bestuur ontvangt een beschikking voor + € 100.000,- x 80% = + € 80.000,-. Dit betekent dat in het 1e jaar (2022) netto € 4.980.000,- wordt ontvangen, een netto daling van € 20.000,-. 

De jaren daarna wordt er telkens gecorrigeerd met € 20.000,- meer tot het moment dat het eenmalige vastgestelde herverdeeleffect is bereikt, namelijk € 100.000,-. Dit is in het 5e jaar (2026).

Specifieke overgangsregeling

Een bestuur komt door de nieuwe bekostigingssituatie uit op een bekostiging van € 4.750.000,- en zou onder de oude situatie een bekostiging van € 5.000.000,- ontvangen. Het herverdeeleffect bedraagt dus - € 250.000,- ofwel - 5%.

In dit geval bedraagt de algemene overgangsregeling een compensatie van:

 • € 200.000,- in 2022
 • € 150.000,- in 2023
 • € 100.000,- in 2024
 • € 50.000,- in 2025

Zie hiervoor het voorbeeld van de algemene overgangsregeling met een negatief herverdeeleffect.

Het maximale bedrag van de specifieke overgangsregeling is in dit voorbeeld: (5% - 3%) x 5.000.000 = € 100.000,-. De specifieke overgangsregeling bedraagt:

 • € 50.000,- in 2022
 • € 100.000,- in 2023
 • € 100.000,- in 2024
 • € 100.000,- in 2025;
 • € 50.000,- in 2026

De algemene overgangsregeling en de specifieke overgangsregeling samen, mogen het totale herverdeeleffect niet overstijgen. In dit voorbeeld is daarom het 1e bedrag van de specifieke overgangsregeling € 50.000,- in plaats van € 100.000,-. In het laatste jaar is het bedrag ook € 50.000,- omdat dan het maximale bedrag van de specifieke overgangsregeling altijd gehalveerd is.

Contact

U kunt uw vraag telefonisch of per mail stellen.

Mailen

Stel uw vraag via ico@duo.nl. Vermeld uw instellingscode of bestuursnummer. We beantwoorden uw mail binnen 5 werkdagen.

Bellen

U kunt ons bellen op 070 757 51 22 op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee