De uitslag

Uitslag 2e en 3e tijdvak

De uitslagen van de aangewezen vakken uit het 2e tijdvak staan uiterlijk vrijdag 26 juni 2020 om 10.00 uur in Mijn DUO. De uitslagen van het 3e tijdvak staan vrijdag 28 augustus 2020 vanaf 10.00 uur in Mijn DUO. Alleen de examensecretaris van de school kan de uitslag downloaden. Hij geeft de uitslag door aan de kandidaat.

Om de uitslag te downloaden logt u in op Mijn DUO. Klik daarna op 'Bestanduitwisseling' en op 'Bestand ophalen'. Vervolgens klikt u bij de optie 'Bestandssoort' op 'EOS uitslagbrieven'.

Uitslag invoeren

DUO meldt per leerling en per afgelegd examen de score en het cijfer of de eventuele afwezigheid. Staat uw administratiepakket niet toe dat u uitsluitend een cijfer invoert en vraagt het om de schaallengte, normeringsterm en score? Dan kunt u als volgt handelen met een fictieve schaallengte, normeringsterm en score. Gebruik dan niet de door DUO gemelde score.

Wat moet u doen?

  1. Neem het vastgestelde cijfer en verminder het cijfer met 10. Het resultaat is de in te voeren fictieve score.
  2. Gebruik als schaallengte 90.
  3. Gebruik als normeringsterm 1.0.
  4. Controleer of dit tot het gemelde cijfer leidt.

Contact

Voor meer informatie kunt u terecht bij DUO Examendiensten, telefoonnummer 050 599 89 33 . Vragen kunt u ook mailen naar staatsexamens@duo.nl.