Examenkandidaten aanmelden

Alle examenkandidaten moeten via Mijn DUO worden aangemeld. Alleen de examensecretaris kan gebruikmaken van de aanmeldapplicatie. Hij heeft een token, gebruikersnaam en wachtwoord.

Waar en wanneer

Het examen 2e tijdvak aangewezen vakken 2020 is op donderdag 18 juni. Het examen 3e tijdvak 2020 is van 11 t/m 20 augustus. Deze examens worden georganiseerd door de afdeling Examendiensten van DUO.

Oproep examen

DUO stuurt de examenoproep voor het 2e tijdvak (aangewezen vakken) uiterlijk op dinsdag 16 juni 2020 naar het geregistreerde adres van de leerling. De examenoproep voor het 3e tijdvak wordt in de 1e week van augustus 2020 verstuurd. Op de oproep voor het examen staan de examenlocatie, de examendatum en de examentijd vermeld. Wijziging van examenlocatie is niet mogelijk.

Examenlocaties 2e tijdvak aangewezen vakken

Examenlocaties 3e tijdvak

Locaties digitale examens

De digitale examens van de vakken dans, drama en muziek worden in het 2e tijdvak aangewezen vakken op andere locaties afgenomen. Die locaties zijn in Amsterdam of Zwolle.

De digitale examens van vmbo BB, vmbo KB en de rekentoets worden in het 3e tijdvak afgenomen op deze locaties in Amsterdam of Zwolle.

Examenroosters 2e en 3e tijdvak

De examenroosters 2e en 3e tijdvak vindt u onze particuliere site.