Naar Toetsen met Facet

Documentatie en contact

  1. Documentatie
  2. Contact over Facet

Documentatie

Hier vindt u informatie en voorlichting over Facet.

Rekenopgavenetalage

In de Rekenopgavenetalage van Facet staan 90% van de opgaven uit elke variant van de rekentoets. U kunt ze downloaden als pdf-bestand.

Oefenen

Er is een oefenomgeving voor examenkandidaten die willen oefenen met een afname en het gebruik van hulpmiddelen. Er is ook een Toelichting Facet voor kandidaten.

Vakcodes

Onderstaande vakcodes kunt u in het studiejaar 2020-2021 gebruiken voor het aanmelden van examenkandidaten in Facet. Het gebruik van andere vakcodes is niet toegestaan.

Technische documentatie