Naar Stichten en opheffen

Verticale scholengemeenschap

Vanaf 1 januari 2022 is het weer mogelijk om een nieuwe verticale scholengemeenschap te vormen en om een bestaande te wijzigen of te beëindigen.

Een verticale scholengemeenschap kan alleen op 1 augustus worden gevormd, gewijzigd of beëindigd. Als u een nieuwe verticale scholengemeenschap wil vormen of een bestaande wil wijzigen of beëindigen, dan vraagt u dit uiterlijk 1 februari voorafgaand aan via het formulier 'Verticale scholengemeenschap'. 

Voor 2022 kort DUO dit tijdpad in. U moet zo snel mogelijk en uiterlijk 1 mei 2022 het formulier indienen. 

Vormen

Om een nieuwe verticale scholengemeenschap te kunnen vormen, moeten de instelling en de vo-school, vo-scholen of scholengemeenschap onder hetzelfde bestuur vallen. Als dat niet het geval is, moeten de instelling en de vo-school, vo-scholen of scholengemeenschap eerst via een institutionele fusie of een bestuursoverdracht onder hetzelfde bestuur worden gebracht. Kijk voor fuseren op Fuseren vo of Fuseren mbo.

Verder gelden de volgende voorwaarden:

  • Een verticale scholengemeenschap kan alleen worden gevormd tussen 1 mbo-instelling en 1 of meer vo-scholen of een scholengemeenschap. 

  • De vo-scholen of scholengemeenschap geven les in de schoolsoorten pro, vbo en/of mavo, eventueel in combinatie met een afdeling havo. Elke schoolsoort mag daarbij maar 1 keer voorkomen. 

  • Een verticale scholengemeenschap heeft 1 instellingscode die zowel voor de mbo-instelling als de vo-school, vo-scholen of scholengemeenschap wordt gebruikt. 

  • Bij het vormen van een nieuwe verticale scholengemeenschap moet het bestuur een keuze maken tussen de instellingscode van de vo-school, vo-scholen, scholengemeenschap of van de mbo-instelling. Het is ook mogelijk om een nieuwe instellingscode aan te vragen bij DUO. 

Wijzigen

Voor alle gevallen waarin het aantal vo-schoolsoorten binnen de verticale scholengemeenschap niet verandert, is er geen sprake van uitbreiding of inkrimping en hoeft u dit formulier niet in te dienen.

Als u een fusie, splitsing of afsplitsing beoogt waarbij de verticale scholengemeenschap is betrokken, dan moet u goedkeuring aanvragen.
Kijk voor fuseren op Fuseren vo of Fuseren mbo. Kijk voor splitsing vo op Splitsen voortgezet onderwijs. Voor splitsing mbo stuurt u een e-mail naar voorzieningenplanningmbo@duo.nl. 

Beëindigen

Als een verticale scholengemeenschap wordt beëindigd, krijgen de instelling en de vo-school, vo-scholen of scholengemeenschap een eigen instellingscode.

Vormen, wijzigen of beëindigen verticale scholengemeenschap

Formulier tijdelijk opslaan? Klik op 'Nu bewaren'.

  • Verstuur uw aanvraag uiterlijk 1 mei 2022.  

Na uw aanvraag

U krijgt direct per e-mail een bevestiging en een referentienummer. Dit geldt als bewijs van uw aanvraag.

U ontvangt uiterlijk 13 weken na de aanvraag ons besluit. DUO kan deze termijn eenmalig met 13 weken verlengen.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee