Naar Verantwoording

Jaarstukken indienen

Elk jaar moet u vóór 1 juli de bekostiging van uw school verantwoorden. Dit doet u in de jaarstukken. U moet deze stukken aanleveren aan DUO.

Jaarverslag op papier indienen

In het jaarverslag doet uw schoolbestuur verslag van de gang van zaken en het gevoerde beleid van het afgelopen schooljaar. U moet het jaarverslag op papier indienen bij DUO.

Jaarverslag versturen

 1. Maak het jaarverslag volgens de Richtlijn Jaarverslag Onderwijs Link opent externe pagina
 2. Voeg de verplichte controleverklaring en een eventueel rapport van bevindingen van uw accountant toe. Een toelichting op de werkwijze met het onderwijsaccountantsprotocol staat in het onderwijsaccountantsprotocol Link opent externe pagina , onder 'Toezicht op financieel beheer'.
 3. Het door u en uw accountant ingevulde aanbiedingsformulier stuurt u samen met het complete jaarverslag en de accountantsproducten naar DUO.

  Postadres:
  Dienst Uitvoering Onderwijs
  Postbus 30205
  2500 GE Den Haag

Aanbiedingsbrieven en -formulieren 2020

De aanbiedingsbrieven en aanbiedingsformulieren 2020 zijn beschikbaar. 

Vind in het bestand snel uw bestuur via Ctrl+F. Vul daarna in het zoekvenster het bestuursnummer in en druk op enter. 

Hebt u geen aanbiedingsformulier meer? Gebruik dan voor verslagjaar 2020 het lege exemplaar.

Brief afwikkeling jaarverslag 2020

In de download vindt u de brief afwikkeling jaarverslag 2020. U opent de pdf-download en u zoekt in het bestand met Control en F op uw toetsenbord. In het zoekvenster vult u het nummer in van het bevoegd gezag.

Digitaal aanleveren van jaarcijfers

Uw jaarverslag levert u op papier aan. Uw jaarcijfers moet u digitaal bij DUO aanleveren. Dit doet u via het XBRL-portaal. U kunt in het portaal een nieuw rapport aanmaken, een bestaand rapport uploaden of verdergaan met een rapport dat u eerder heeft opgeslagen. Pas als u in het portaal ‘indienen’ kiest, verstuurt u de gegevens naar DUO.

Het volledige beeld van de rapportages en de eisen vindt u in de OCW Taxonomie versie 15. Kijk voor meer informatie op Jaarrekening in XBRL.

Rapport sturen via XBRL-portaal

 1. Hebt u nog geen account? Vraag een account aan via xbrl@duo.nl. Denk aan instellings- en contactgegevens.
 2. Bekijk de handleiding XBRL-portaal. Gebruik hiervoor een actuele en bijgewerkte browser (bij voorkeur Firefox of Google Chrome).
 3. Log in op het XBRL-portaal. 
 4. Maak een nieuw rapport of upload een bestaand rapport (in XBRL-formaat). De tabbladen geven aan welke onderdelen u moet invullen.

Fout gemaakt?

U kunt in ieder geval tot 1 juli uw gegevens aanpassen. Open in het XBRL-portaal de foutieve rapportage en sla hem onder een andere naam op. U kunt het rapport vervolgens aanpassen en opnieuw indienen. Als de fouten ook in de papieren versie van het jaarverslag zitten, moet u deze ook opnieuw opsturen.

Continuïteitsparagraaf

U moet ook de continuïteitsparagraaf uit het jaarverslag digitaal aan DUO leveren. Ga hiervoor naar het XBRL onderwijsportaal Link opent externe pagina . In de continuïteitsparagraaf informeert het schoolbestuur over het huidige verslagjaar, de komende 3 jaren en in sommige gevallen de 5 komende verslagjaren.

WNT-gegevens

De Wet normering topinkomens (WNT) regelt de hoogte van beloningen en ontslagvergoedingen van topfunctionarissen in het onderwijs. U moet deze informatie digitaal doorgeven. Ga hiervoor naar het XBRL onderwijsportaal Link opent externe pagina .

Kijk voor meer informatie over de WNT en de wet- en regelgeving op topinkomens.nl Link opent externe pagina .

Onderwijsgerelateerde, cultuur-, media- en emancipatieinstellingen

Onderwijsgerelateerde, cultuur-, media- en emancipatieinstellingen die geen jaarcijfers hoeven in te dienen, doen een afzonderlijke rapportage met WNT-gegevens op het XBRL onderwijsportaal Link opent externe pagina .

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen Sluiten Tonen
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee