Naar Hoger onderwijs

Inloggen

Hier kunt u inloggen op de verschillende omgevingen van DUO. Ook vindt u hier instructies, handleidingen en aanmeldformulieren.

Mijn DUO

CROHO, studentendossier, registratieoverzicht aanvragen, overzicht basisregister onderwijs onderzoek (OBO) aanvragen opgave voor subsidie opleidingsscholen.

Rollen en autorisaties voor bekostiging in Mijn DUO

In Mijn DUO zijn taken en diensten verdeeld over verschillende gebruikersrollen. Een beheerder kan gebruikersrollen toewijzen aan medewerkers. De inhoud van een gebruikersrol kan per soort bevoegd gezag verschillen.

Hieronder leest u een beschrijving van gebruikersrollen voor bekostiging in Mijn DUO.

Beheerder Bekostiging en opleidingen
De beheerder Bekostiging en opleidingen kan gebruikersrollen en autorisaties toekennen aan medewerkers. Hij heeft geen toegang tot gegevens en kan geen wijzigingen of aanvragen opvoeren.
Het bevoegd gezag stelt de beheerder Bekostiging en opleidingen aan.

Medewerker bekostiging
De medewerker bekostiging voert taken uit die te maken hebben met bekostiging, zoals het aanvragen van bekostiging en subsidies of het controleren van bekostigingsgegevens.

Medewerker opleidingen
De medewerker opleidingen voert taken uit die te maken hebben met opleidingen, zoals het bijwerken van het opleidingsaanbod of het uitwisselen van examenresultaten.

Raadpleger zaakdossier
De raadpleger zaakdossier kan lopende aanvragen volgen en afgeronde aanvragen bekijken. Hij kan geen wijzigingen of aanvragen opvoeren.

In Mijn DUO staat privacygevoelige informatie. Gebruikers hebben toegang tot gegevens en ontvangen berichten en informatie voor diensten die horen bij hun gebruikersrol.

XBRL onderwijsportaal

Jaarcijfers aanleveren, meer informatie over XBRL.

Handleidingen en aanmeldformulieren

Problemen met inloggen

Oplossingen voor inlogproblemen vindt u op de pagina Problemen met inloggen.