Inzage resulaten

Om een kandidaat inzage te verlenen, gebruikt u de pc-app. Een kandidaat kan inzage krijgen als:

 • inzage is toegestaan voor de toets of het examen
 • de inzageperiode nog niet is verstreken.

Software downloaden

In de handleiding van de app staat waar u de app kunt downloaden en hoe u de app kunt installeren. De handleiding voor de installatie van de pc-app downloadt u in Facet. Ga naar ‘Downloads’ en naar ‘FACET’. Kies de juiste handleiding voor uw besturingssysteem. U vindt de pc-app na installatie als volgt terug:

 • Windows: de app staat op uw bureaublad.
 • Mac: de app staat in uw taakbalk.
 • Linux: de app staat onder uw startmenu bij ‘Education’. Hier kunt u een snelkoppeling maken naar uw bureaublad.

Inzage verlenen

 1. Log in op de pc-app.
 2. Selecteer de afnamegroep en klik op de knop ‘Inzien examenresultaten’. U krijgt een overzicht van de kandidaten uit de afnamegroep en hun resultaten.
 3. Kies ‘Inzage’ achter de naam van de kandidaat.
 4. Open de afname van de kandidaat en kies ‘Start inzage’. U ziet de examenvragen, de antwoorden van de kandidaat en de score.
 5. Bij gesloten vragen gebruikt u de knop ‘Antwoordsleutel’, bij open vragen de knop ‘Correctievoorschrift’.
 6. Klik op ‘Uitloggen’.

De afname verloopt net zo als tijdens het examen. Er kan niets meer worden gewijzigd.

Inzageperiode verstreken

Als de inzageperiode is verstreken, ziet u de melding dat inzage niet meer is toegestaan. De kandidaat kan alleen nog inzage aanvragen bij het College voor Toetsen en Examens (CvTE) Link opent externe pagina , voor de centrale examens BB/KB-flex.

Verbergen Sluiten Tonen
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee