Resultaten en inzage

Na de afname en correctie van het examen kunt u de resultaten raadplegen. Voor bepaalde examens en toetsen kan de kandidaat inzage krijgen. Kandidaten waarvan de afname is afgebroken, hebben geen score.

Raadplegen resultaten

U kunt op elk moment het examen raadplegen. Maar de definitieve eindscores en eindcijfers worden pas getoond wanneer de normering is toegepast. De datums waarop de normering wordt toegepast, vindt u op examenblad.nl en examenbladmbo.nl. U kunt de resultaten als volgt raadplegen:

  1. Selecteer de afnamegroep.
  2. Vraag de resultaten op met de knop 'inzien examen-/toetsresultaten'.
  3. U ziet de voorlopige eindscores, de definitieve eindscores en de eindcijfers. U kunt de resultaten downloaden.
  4. Wilt u per vak of periode de resultaten bekijken? Dit kan via het menu bij Examenbeheer, optie Examen-/toetsresultaten.

Minitoetsen vmbo

Bij minitoetsen ziet u meteen na de toets de score van de kandidaat op het scherm:

  1. Als de kandidaat de afname heeft gesloten, ziet de afnameleider de behaalde score via ‘Kandidaatoverzicht’ in het detailscherm.
  2. Klik op het cijfer van de kandidaat om de scores en antwoorden per vraag te zien.
  3. Via ‘Rapport downloaden’ downloadt u het leerlingenoverzicht.

Als de afnamegroep is afgesloten, kan de afnameleider de scores niet meer opvragen. De afnameplanner kan de scores nog wel inzien.

Meer informatie vindt u in de Handreiking minitoetsen (101Kb, pdf).

Eindcijfer per niveau VO

Is 1 toets of examen van toepassing op meerdere leerniveaus? Dan kan daar in de normering rekening mee worden gehouden. In dat geval wordt ook het eindcijfer per leerniveau weergegeven.